BigData Platform
Nền tảng dữ liệu lớn BigData là kho dữ liệu tập trung chuyên dùng cho việc phân tích, thống kê, báo cáo. Dữ liệu lớn (BigData) hỗ trợ các truy vấn phức tạp, vừa là điểm tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để phân tích đầy đủ nhất, xoay nhiều chiều dữ liệu. Dữ liệu trong BigData hướng chủ đề, toàn vẹn, không bị rò rỉ và có giá trị lịch sử
BigData Platform
Nền tảng dữ liệu lớn
Nền tảng dữ liệu lớn BigData là kho dữ liệu tập trung chuyên dùng cho việc phân tích, thống kê, báo cáo. Dữ liệu lớn (BigData) hỗ trợ các truy vấn phức tạp, vừa là điểm tập trung dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để phân tích đầy đủ nhất, xoay nhiều chiều dữ liệu. Dữ liệu trong BigData hướng chủ đề, toàn vẹn, không bị rò rỉ và có giá trị lịch sử.
Cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu lớn
 • Lưu trữ nhiều dạng CSDL dữ liệu khác nhau: có quan hệ, không có quan hệ.
 • Hỗ trợ tính toán trên từng CSDL hoặc trên nhiều CSDL cùng lúc.
 • Phân quyền truy cập từng CSDL cho từng account và theo địa chỉ mạng.
 • Hỗ trợ nhiều công cụ xử lý dữ liệu dưới dạng SQL,NoSQL, Stream, Data science phân tích tính toán trên tập dữ liệu lớn được lưu trữ trên HDFS.
 • Chuyển đổi hiệu quả dữ liệu từ RDBMS sang HDFS và ngược lại.
 • Bảo mật toàn diện cho các thành phần trong cụm, kiểm soát truy cập vào các thành phần trong cụm.
Quản trị DataWarehouse (DWH)
 • Cấu hình tùy chỉnh (cài đặt từng thành phần/gỡ bỏ từng module) của DWH trên giao diện đồ họa.
 • Hỗ trợ quản trị các node của DWH trên giao diện đồ họa bao gồm:
  • Trạng thái các node đang Active/inActive.
  • Dung lượng các node.
  • Số các tiến trình đang chạy trên từng node.
 • Hỗ trợ xem trạng thái chi tiết của từng node:
  • Dung lượng đã sử dụng.
  • Bộ nhớ đã sử dụng.
  • Dung lượng mạng đã sử dụng.
  • Bộ xử lý đang sử dụng.
  • Thời gian đã sử dụng của node.
 • Thiêt lập hạn ngạch (quota) cho số lượng file HDFS sử dụng và dụng lượng cho các thư mục.
 • Quản lý các luồng công việc được xử lý trong cụm.
Khai thác và xử lý dữ liệu
 • Hỗ trợ query trên mô hình phân tán, tính toán trên nhiều node và tổng hợp kết quả.
 • Hỗ trợ câu lệnh SQL để truy vấn vào DWH thông qua JDBC.
 • Hỗ trợ cài đặt tự động index dữ liệu bản ghi mới, phân quyền dữ liệu theo user, theo domain, theo địa chỉ ip được truy cập và khai thác dữ liệu trên DWH.
 • Tăng hiệu xuất tính toán sử dụng map-reduce.
 • Hỗ trợ Machine Learning và Deep Learning để xử lý dữ liệu.
 • Cấu hình tài nguyên cho các thành phần trong cụm tối ưu đối với hiện trạng phần cứng hiện có.
Triển khai
 • Hỗ trợ tạo hàng ngàn các node và hàng tỷ các file phân tán.
 • Hỗ trợ tích hợp lưu trữ với bên thứ 3 như: ADLS, WASB, S3, GCP. Nền tảng hỗ trợ triển khai trên nhiều server khác nhau hoặc chỉ trên 1 server.
 • Hỗ trợ cấu hình backup trong một cluster, sao lưu cả cụm theo kiến trúc HDFS cluster.
 • Nền tảng hỗ trợ backup lên cloud hoặc nhà cung cấp cloud.
 • Xây dựng Data model cho chuyên ngành phục vụ báo cáo, thống kê, phân tích số liệu.
Kiến trúc nền tảng
Download tài liệu
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Install Messaging (Install Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big data lookup)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: