Data Exchange Platform
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu là hệ thống phần mềm được cài đặt trên nền tảng mạng (Internet hoặc Intranet) giúp các hệ thống đang được cài đặt phân tán ở khắp nơi trong mạng có thể giao tiếp, trao đổi dữ liệu được với nhau thông qua các chuẩn giao tiếp, khai thác các CSDL dùng chung và đưa dữ liệu về Trung tâm lưu trữ dữ liệu chung phục vụ công tác phân tích, thống kê, báo cáo
Data Exchange Platform
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (DXP)
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu là hệ thống phần mềm được cài đặt trên nền tảng mạng (Internet hoặc Intranet) giúp các hệ thống đang được cài đặt phân tán ở khắp nơi trong mạng có thể giao tiếp, trao đổi dữ liệu được với nhau thông qua các chuẩn giao tiếp, khai thác các CSDL dùng chung và đưa dữ liệu về Trung tâm lưu trữ dữ liệu chung phục vụ công tác phân tích, thống kê, báo cáo.
Liên thông tích hợp (Trục kết nối ESB)
 • Trục kết nối ESB là thành phần trung gian giữa tác nhân sử dụng dịch vụ và nhà cung cấp.
 • Hỗ trợ các hệ thống, phần mềm chuyên ngành, các phần mềm dùng chung (bao gồm các phần mềm chỉ đạo điều hành, các phần mềm quản lý...) có thể liên thông, trao đổi, giao tiếp dữ liệu, nghiệp vụ với nhau thông qua các chuẩn giao tiếp chung đã được quy định, thống nhất.
 • Trục kết nối ESB có thể tích hợp một số dịch vụ như:
  • Tích hợp các hệ thống nội bộ.
  • Tích hợp với Trục tích hợp quốc gia (NGSP)…
Quản lý xác thực tập trung (SSO)
 • Giải pháp cung cấp dịch vụ đăng nhập một lần (SSO) cho toàn bộ hệ thống và hỗ trợ việc đăng xuất một lần (SLO). Giải pháp giúp người dùng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng đăng nhập vào các hệ thống / phần mềm công vụ mà không cần phải nhớ nhiều loại mật khẩu.
 • Hỗ trợ các kho quản lý người dùng (User Store) đa dạng và nhẹ, cung cấp các chức năng đăng ký, quản lý người dùng, quản lý, thống kê, báo cáo phiên làm việc của người dùng.
 • Phân quyền truy cập các ứng dụng theo vai trò của từng người sử dụng, phân quyền truy cập các dịch vụ web (Web Service). Phân quyền người dùng quản lý các ứng dụng trong hệ thống.
 • Quản lý truy cập mạnh mẽ hiệu quả, quản lý truy cập các dịch vụ trong hệ thống, quản lý truy cập các phần mềm kết nối đến hệ thống. Giám sát truy cập, thống kê truy cập đến các hệ thống.
Quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API Management)
 • Là nơi công khai các giao diện lập trình (API).
 • Quản lý các kết nối cho các hệ thống dịch vụ, hệ thống phần mềm trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, từ đó các dịch vụ phần mềm có thể an toàn trao đổi thông tin nghiệp vụ với nhau theo chuẩn.
 • API Management là một thành phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng các hệ thống bảo mật với các kết nối tích hợp giữa các hệ thống được quản lý chặt chẽ, quản lý việc kết nối trao đổi thông tin giữa các phầm mềm, cung cấp các dịch vụ, cơ chế bảo mật, chuẩn tích hợp cho các hệ thống trong một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Quản lý định danh (Identity Management)
 • Hệ thống cho phép quản lý thông tin định danh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với các thông tin tên tổ chức, mã định danh của tổ chức đảm bảo việc bảo mật dữ liệu.
 • Hỗ trợ xác thực thông tin cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhanh gọn và chính xác, đảm bảo theo quy trình bảo mật dữ liệu.
 • Hỗ trợ tin học hóa, tự động hóa các tiến trình phê duyệt cấp quyền truy cập; Giải pháp quản lý định danh cho phép tích hợp với các hệ thống ứng dụng khác, cho phép cấp phát hoặc thu hồi tài khoản của tổ chức.
Quản lý, giám sát hệ thống (System Management)
  Hệ thống cung cấp các chức năng bao gồm: Quản lý, giám sát, tìm kiếm, thống kê, báo cáo, phân tích các hoạt động nghiệp vụ được lưu trữ trong biên bản ghi nhật ký hoạt động, sự kiện, nghiệp vụ theo thời gian thực trong DXP theo nhu cầu quản trị.
 • Giám sát liên thông tích hợp: Hỗ trợ giám sát các dịch vụ tích hợp, liên thông theo thời gian phản hồi của các dịch vụ, số lượng request tới các dịch vụ, thời gian, các lỗi xảy ra từ các dịch vụ.
 • Thống kê, báo cáo: Chức năng thể hiện việc giám sát quan các biểu đồ với thống kê theo thời gian, theo giờ, ngày, từ việc phân tích các giám sát.
Danh mục dùng chung (Category Management)
 • Cung cấp cho người dùng một phương thức truy cấn đơn giản mà người dùng có thể sử dụng từ khóa như tên, mã để tìm kiếm thông tin lưu trong máy chủ thư mục.
 • Hỗ trợ thực hiện các thao tác cài đặt danh mục dùng chung một cách đơn giản nhưng có độ hiệu quả cao, giúp giải quyết các vấn đề trong công tác quản lý, tránh những sai sót thông tin dữ liệu.
 • Cung cấp một cơ chế thuận tiện cho người sử dụng và người quản trị để quản lý tài khoản cũng như các danh mục dùng chung trong một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tạo ra nhằm mục đích quản lý dữ liệu tập trung.
Quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Model)
 • Giải pháp giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tối ưu và tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ bằng cách khai thác tốt nhất thông tin và dữ liệu có sẵn trong công tác quản trị vận hành, thiết lập các quy tắc thân thiện với người dùng.
 • Hệ thống giúp định nghĩa, thiết lập các luồng công việc theo định hướng quy trình và linh hoạt cho những nhóm người dùng khác nhau.
 • Luồng nghiệp vụ xây dựng theo định hướng quy trình sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiết kiệm được nguồn lực, chi phí cũng như thời gian xử lý giao dịch, chuyển hướng dịch vụ của tổ chức theo định hướng người dùng.
Quản lý dịch vụ dữ liệu (Data Service Management)
 • Hệ thống cung cấp cho người dùng tạo ra các dịch vụ truy vấn đến cơ sở dữ liệu một các thuận tiện bằng các cấu hình.
 • Hỗ trợ da dạng các chuẩn kết nối: Hỗ trợ các chuẩn kết nối như SOAP, REST để truy suất, query dữ liệu phục vụ cho việc đồng bộ dữ liệu từ hệ thống này sang hệ thống khác để xây dựng quản lý dịch vụ thư mục trong từng hệ thống.
 • Hỗ trợ kết nối đến nhiều nguồn dữ liệu: Kết nối trực tiếp đến nhiều loại Datasource khác nhau từ RDBMS đến No SQL như MySQL, MSSQL, Oracle, MongoDB, Cassandra... mang đến tính đa dạng nguồn lưu trữ dữ liệu trong phần mềm.
 • Cung cấp giao diện cấu hình động cho quản trị viên dễ dàng thao tác và kiểm thử kết nối.
 • Hỗ trợ giao diện cấu hình API động: Quản trị viên cấu hình API động từ các dữ liệu trong từng loại Datasource, hỗ trợ cấu hình động dữ liệu đầu ra đáp ứng nhu cầu khai thác cho các phần mềm, hệ thống khác xung quanh.
Mô hình các thành phần của DXP
Download tài liệu
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Install Messaging (Install Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big data lookup)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: