Data Visualization Platform
Nền tảng phân tích, biểu diễn dữ liệu giúp trực quan hóa toàn bộ các hoạt động của mọi lĩnh vực trong tổ chức, doanh nghiệp, giúp nhà lãnh đạo có bức tranh toàn cảnh từ mức tổng quát đến chi tiết từ đó đưa ra các quyết sách, nhanh chóng đưa ra các chỉ đạo điều hành
Data Visualization Platform
Nền tảng phân tích, biểu diễn dữ liệu
Nền tảng phân tích, biểu diễn dữ liệu giúp trực quan hóa toàn bộ các hoạt động của mọi lĩnh vực trong tổ chức, doanh nghiệp, giúp nhà lãnh đạo có bức tranh toàn cảnh từ mức tổng quát đến chi tiết từ đó đưa ra các quyết sách, nhanh chóng đưa ra các chỉ đạo điều hành
Trình diễn dữ liệu trực quan dưới dạng đồ họa
Hiển thị số liệu một cách trực quan, hiển thị số liệu từ tổng quát đến chi tiết từ nguồn dữ liệu, đưa ra các phân tích, so sánh cùng kỳ, khác kỳ, so sánh với các khu vực địa lý khác từ đó chỉ ra các góc nhìn khác nhau, nhiều chiều giúp cho người điều hành, nhà lãnh đạo có cái nhìn sâu sắc nhất về số liệu đang phân tích.
Quản lý biểu đồ
  • Hỗ trợ thực hiện thêm, sửa, xóa, tìm kiếm hay copy biểu đồ, cấu hình Datasource cho biểu đồ như: chọn Datasource, xem dữ liệu, phân trang dữ liệu hay thực hiện tìm kiếm dữ liệu Datasource.
  • Cấu hình bộ lọc cho biểu đồ cho phép thêm bộ lọc, thực hiện xóa, cấu hình giá trị bộ lọc, cấu hình điều kiện cho bộ lọc. Cấu hình Dimension cho biểu đồ như: thêm, xóa Dimension. Cấu hình biểu thức tính Dimension, cấu hình sắp xếp cho Dimension.
  • Cấu hình các loại biểu đồ number, smartnumber, pie, bar, column, line, combo, radar, table, treemap, geomap, gismap, headmap.
  • Hỗ trợ sắp xếp dữ liệu hiển thị trên biểu đồ, người dùng đổi dạng view khác với các biểu đồ cùng loại.
Quản lý Dashboard
  • Hỗ trợ quản lý danh sách: thêm, sửa, xóa, thực hiện tìm kiếm hoặc copy Dashboard.
  • Hỗ trợ cấu hình: thêm biểu đồ vào Dashboard, xóa biểu đồ khỏi Dashboard. Thực hiện thêm tiêu đề, cấu hình biểu đồ từ Dashboard, sắp xếp vị trí các biểu đồ, tùy chỉnh kích thước các biểu đồ trên Dashboard.
  • Hỗ trợ quản lý trình diễn như: xem Dashboard theo lớp hiển thị số liệu tổng quát, xem Dashboard theo nhiều lớp hiển thị số liệu so sánh.
  • Hỗ trợ xem Dashboard theo nhiều lớp hiển thị chi tiết các thành phần của số liệu / theo nhiều lớp hiển thị số liệu từ nơi nhập liệu / theo nhiều lớp hiển thị số liệu khác.
Khả năng mở rộng và kết nối linh hoạt
  • Được xây dựng theo hướng nền tảng, có thể tùy biến mềm dẻo cho việc cấu hình hiển thị, sắp xếp, bố trí các kịch bản nhanh chóng tùy theo nguồn dữ liệu và theo cá nhân hóa.
  • Tích hợp thông minh: hỗ trợ nhúng dashboard, biểu đồ cho các bên thứ 3.
Mô hình kết nối, tích hợp và biểu diễn dữ liệu
Download tài liệu
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Install Messaging (Install Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big data lookup)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: