Bkav DTI Platform
Ứng dụng chấm điểm và giám sát chuyển đổi số
Bkav DTI Platform
Ứng dụng chấm điểm và giám sát chuyển đổi số
Gói V1
 • Bảo mật: Kênh truyền và hạ tầng
 • Chức năng:
  • Quản lý tiêu chí
  • Phân quyền người dùng
  • Xét duyệt tiêu chí theo các cấp
  • Báo cáo, thống kê
  • Chia sẻ dữ liệu, tích hợp dữ liệu
 • Triển khai trên Cloud
 • Hỗ trợ 24/07
 • Tối thiểu 35 tài khoản
 • Thời hạn 2 năm
Giá: 830.000.000 VNĐ
Gói V2
 • Bảo mật: Kênh truyền và hạ tầng
 • Chức năng:
  • Quản lý tiêu chí
  • Phân quyền người dùng
  • Xét duyệt tiêu chí theo các cấp
  • Báo cáo, thống kê
  • Chia sẻ dữ liệu, tích hợp dữ liệu
 • Triển khai trên Cloud
 • Hỗ trợ 24/07
 • Không giới hạn tài khoản
 • Thời hạn 2 năm
Giá: 1.150.000.000 VNĐ
Gói V3
 • Bảo mật: Kênh truyền và hạ tầng
 • Chức năng:
  • Quản lý tiêu chí
  • Phân quyền người dùng
  • Xét duyệt tiêu chí theo các cấp
  • Báo cáo, thống kê
  • Chia sẻ dữ liệu, tích hợp dữ liệu
  • Phát triển theo nhu cầu riêng
 • Triển khai theo yêu cầu của chủ đầu tư
 • Hỗ trợ 24/07
 • Không giới hạn tài khoản
 • Không giới hạn thời gian
Giá: 2.000.000.000 VNĐ
Download tài liệu
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Install Messaging (Install Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big data lookup)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: