Bkav e-Archive
Hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử
Bkav e-Archive giải pháp số hóa, lưu trữ điện tử tập trung được Bkav nghiên cứu, phát triển nhằm giải quyết bài toán về nhu cầu lưu trữ tài liệu của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhằm giảm rủi ro thất lạc văn bản, tối ưu nguồn lực, xây dựng, triển khai, vận hành các hệ thống xử lý dữ liệu dựa trên cơ sở nền tảng chung hợp nhất.
Bkav e-Archive
Hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử
Bkav e-Archive giải pháp số hóa, lưu trữ điện tử tập trung được Bkav nghiên cứu, phát triển nhằm giải quyết bài toán về nhu cầu lưu trữ tài liệu của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhằm giảm rủi ro thất lạc văn bản, tối ưu nguồn lực, xây dựng, triển khai, vận hành các hệ thống xử lý dữ liệu dựa trên cơ sở nền tảng chung hợp nhất.
Tuân thủ và đáp ứng quy trình quản lý, khai thác sử dụng tài liệu
Hệ thống e-Archive của Bkav tuân thủ và đáp ứng quy trình quản lý, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ do Cục văn thư lưu trữ ban hành, cũng như các văn bản pháp quy về lưu trữ quốc gia khác (Thông tư số 02/2019/TT-BNV, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Quyết định số 458/QĐ-TTg về công tác văn thư và lưu trữ điện tử).
Quản lý hàng triệu hồ sơ, tài liệu với nhiều định dạng
Với Bkav e-Archive, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp dễ dàng quản lý, nhanh chóng tra cứu chính xác tài liệu chỉ trong vài giây, giảm chi phí hoạt động do không phải bảo lưu hồ sơ giấy. Tài liệu ngay khi được số hóa sẽ được lưu trữ và quản lý tập trung, mã hóa bảo mật (theo từng cấp độ) với những tài liệu quan trọng để xây dựng thành kho lưu trữ điện tử.
Mô hình chức năng Bkav e-Archive
Bkav e-Archive gồm nhiều phân hệ tương ứng với các khâu chính của một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu lưu trữ gồm: thu thập, số hóa, bảo quản, chỉnh lý, lưu thông, tra cứu và thống kê báo cáo.
Download tài liệu
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Install Messaging (Install Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big data lookup)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: