DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
1 67046/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn GTGT
2 67047/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v chính sách thuế GTGT
3 67048/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
4 67051/CTHN-TTHT 15/09/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm TSCĐ cho chi nhánh
5 64877/CTHN-TTHT 07/09/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
6 63648/CTHN-TTHT 30/08/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn có sai sót
7 62874/CTHN-TTHT 28/08/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
8 58653/CTHN-TTHT 11/08/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
9 58353/CTHN-TTHT 10/08/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý sai sót thông tin địa chỉ người bán trên hóa đơn điện tử
10 56947/CTHN-TTHT 04/08/2023 Thuế Hà Nội V/v chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
11 56954/CTHN-TTHT 04/08/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh theo phương pháp khoán
12 52405/CTHN-TTHT 19/07/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn đã lập có sai sót theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP
13 52182/CTHN-TTHT 19/07/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất thuế GTGT
14 51359/CTHN-TTHT 17/07/2023 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn điện tử trong khu chế xuất khi thanh lý tài sản
15 51358/CTHN-TTHT 17/07/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất thuế GTGT
16 44/2023/NĐ-CP 30/06/2023 Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội
17 37935/CTHN-TTHT 31/05/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
18 36020/CTHN-TTHT 25/05/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn kê khai hóa đơn thuế
19 35355/CTHN-TTHT 23/05/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn GTGT
20 34134/CTHN-TTHT 18/05/2023 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn
21 32108/CTHN-TTHT 11/05/2023 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn đã lập thiếu dòng "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan"
22 30384/CTHN-TTHT 05/05/2023 Thuế Hà Nội V/v sử dụng bảng kê khi lập hóa đơn
23 30380/CTHN-TTHT 05/05/2023 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn, chứng từ
24 23830/CTHN-TTHT 17/04/2023 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn lập hóa đơn
25 20635/CTHN-TTHT 10/04/2023 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với dịch vụ đấu giá
26 19294/CTHN-TTHT 06/04/2023 Thuế Hà Nội V/v thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu
27 12768/CTHN-TTHT 20/03/2023 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
28 7970/CTHN-TTHT 27/02/2023 Thuế Hà Nội V/v thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng
29 5872/CTHN-TTHT 16/02/2023 Thuế Hà Nội V/v thuế suất viết hóa đơn
30 4038/CTHN-TTHT 07/02/2023 Thuế Hà Nội V/v định dạng hóa đơn điện tử
31 3869/CTHN-TTHT 06/02/2023 Tổng cục Thuế V/v tên hàng hóa trên hóa đơn
32 3372/CTHN-TTHT 31/01/2023 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn GTGT
33 63653/CTHN-TTHT 22/12/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương
34 62542/CTHN-TTHT 16/12/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
35 62544/CTHN-TTHT 16/12/2022 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn
36 61434/CTHN-TTHT 12/12/2022 Thuế Hà Nội V/v Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
37 15461/CTTPHCM-TTHT 12/12/2022 Thuế TP HCM V/v triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
38 4415/TCT-DNNCN 25/11/2022 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
39 569/TB-TCT 22/11/2022 Tổng cục Thuế V/v Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
40 54309/CTHN-TTHT 10/11/2022 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn điện tử
41 52117/CTHN-TTHT 28/10/2022 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn điện tử
42 49535/CTHN-TTHT 13/10/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
43 46904/CTHN-TTHT 26/09/2022 Thuế Hà Nội V/v hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh
44 46907/CTHN-TTHT 26/09/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn có sai sót
45 1510/QĐ-TCT 21/09/2022 Tổng cục Thuế Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
46 43412/CTHN-TTHT 05/09/2022 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn bán hàng
47 42535/CTHN-TTHT 29/08/2022 Thuế Hà Nội V/v kê khai đối với hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh
48 40840/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán
49 40747/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v vướng mắc hóa đơn chi phí tại đơn vị
50 40744/CTHN-TTHT 18/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn quà tặng cho khách hàng
51 39614/CTHN-TTHT 11/08/2022 Thuế Hà Nội V/v sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc
52 39619/CTHN-TTHT 11/08/2022 Thuế Hà Nội V/v quy định về hóa đơn
53 39060/CTHN-TTHT 09/08/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP
54 39061/CTHN-TTHT 09/08/2022 Thuế Hà Nội V/v thời điểm xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ
55 37371/CTHN-TTHT 03/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn điện tử theo NĐ số 123/2020/NĐ-CP và TT số 78/2021/TT-BTC
56 37367/CTHN-TTHT 01/08/2022 Thuế Hà Nội V/v tên hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn
57 37366/CTHN-TTHT 01/08/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng
58 36814/CTHN-TTHT 28/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ
59 35197/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
60 35191/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn sai sót
61 35196/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
62 35196/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
63 35191/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý hóa đơn sai sót
64 35197/CTHN-TTHT 19/07/2022 Thuế Hà Nội V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
65 34787/CTHN-TTHT 18/07/2022 Thuế Hà Nội V/v xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử
66 32315/CTHN-TTHT 08/07/2022 Thuế TP HCM V/v quy định về lập hóa đơn
67 30591/CT-TTHT 29/06/2022 Thuế Hà Nội Về việc hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020
68 41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 Chính phủ Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
69 6687/CTTPHCM-TTHT 10/06/2022 Thuế TP HCM Đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử
70 25530CTHN-TTHT 03/06/2022 Thuế Hà Nội Về việc: Xử lý hóa đơn sai sót
71 13381/CTHN-TTHT 06/04/2022 Thuế Hà Nội V/v hướng dẫn lập hóa đơn
72 10585/CTHN-TTHT 28/03/2022 Thuế Hà Nội V/v vướng mắc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
73 8875/CTHN-TTHT 17/03/2022 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử
74 8209/CTHN-TTHT 14/03/2022 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn
75 8087/CTHN-TTHT 11/02/2022 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn điện tử
76 4251/CTHN-TTHT 28/01/2022 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn chứng từ
77 1827/CTHN-TTHT 17/01/2022 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn điện tử có sai sót
78 1829/CTHN-TTHT 17/01/2022 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng
79 1459/CTHN-TTHT 14/01/2022 Tổng cục Thuế V/v Thay đổi logo trên hóa đơn điện tử
80 1460/CTHN-TTHT 14/01/2022 Tổng cục Thuế V/v Lập hóa đơn kèm bảng kê đối với doanh số bán lẻ cho khách hàng trong ngày không lấy hóa đơn
81 459/CTHN-TTHT 07/01/2022 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn điện tử
82 458/CTHN-TTHT 07/01/2022 Tổng cục Thuế V/v đồng tiền thể hiện trên hóa đơn theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP
83 5113/TCT-CS 27/12/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử
84 53947/CTHN-TTHT 13/12/2021 Tổng cục Thuế Về việc hình thức thể hiện của hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế
85 48918/CTHN-TTHT 23/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử
86 48926/CTHN-TTHT 23/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc xuất hóa đơn GTGT
87 43226/CTHN-TTHT 11/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc ký hiệu hóa đơn điện tử
88 43973/CTHN-TTHT 04/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
89 43220/CTHN-TTHT 01/11/2021 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
90 40991/CTHN-TTHT 20/10/2021 Tổng cục Thuế Về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập
91 1450/QĐ-TCT 07/10/2021 Tổng cục Thuế Về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế
92 33105/CTHN-TTHT 30/09/2021 Tổng cục Thuế Về việc xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
93 36664/CTHN-TTHT 28/09/2021 Tổng cục Thuế Về việc thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
94 36672/CTHN-TTHT 28/09/2021 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn tiếng Việt không dấu
95 1832/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
96 1838/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ
97 1831/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Bình Định
98 1833/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh
99 1830/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội
100 1839/QĐ-BTC 20/09/2021 Tổng cục Thuế V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hải Phòng
STT: 1
Số/Ký hiệu:
67046/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v tiêu thức tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn GTGT
STT: 2
Số/Ký hiệu:
67047/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế GTGT
STT: 3
Số/Ký hiệu:
67048/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
STT: 4
Số/Ký hiệu:
67051/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn đối với sản xuất sản phẩm xuất dùng làm TSCĐ cho chi nhánh
STT: 5
Số/Ký hiệu:
64877/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/09/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
STT: 6
Số/Ký hiệu:
63648/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
30/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn có sai sót
STT: 7
Số/Ký hiệu:
62874/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
STT: 8
Số/Ký hiệu:
58653/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
STT: 9
Số/Ký hiệu:
58353/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý sai sót thông tin địa chỉ người bán trên hóa đơn điện tử
STT: 10
Số/Ký hiệu:
56947/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
04/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP
STT: 11
Số/Ký hiệu:
56954/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
04/08/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn cho hộ kinh doanh theo phương pháp khoán
STT: 12
Số/Ký hiệu:
52405/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn đã lập có sai sót theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP
STT: 13
Số/Ký hiệu:
52182/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất thuế GTGT
STT: 14
Số/Ký hiệu:
51359/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử trong khu chế xuất khi thanh lý tài sản
STT: 15
Số/Ký hiệu:
51358/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/07/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất thuế GTGT
STT: 16
Số/Ký hiệu:
44/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:
30/06/2023
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội
STT: 17
Số/Ký hiệu:
37935/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
31/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 18
Số/Ký hiệu:
36020/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
25/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn kê khai hóa đơn thuế
STT: 19
Số/Ký hiệu:
35355/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
23/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn GTGT
STT: 20
Số/Ký hiệu:
34134/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn
STT: 21
Số/Ký hiệu:
32108/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn đã lập thiếu dòng "Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan"
STT: 22
Số/Ký hiệu:
30384/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng bảng kê khi lập hóa đơn
STT: 23
Số/Ký hiệu:
30380/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/05/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hóa đơn, chứng từ
STT: 24
Số/Ký hiệu:
23830/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/04/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn lập hóa đơn
STT: 25
Số/Ký hiệu:
20635/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/04/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với dịch vụ đấu giá
STT: 26
Số/Ký hiệu:
19294/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
06/04/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu
STT: 27
Số/Ký hiệu:
12768/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
20/03/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 28
Số/Ký hiệu:
7970/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/02/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng
STT: 29
Số/Ký hiệu:
5872/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/02/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thuế suất viết hóa đơn
STT: 30
Số/Ký hiệu:
4038/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/02/2023
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v định dạng hóa đơn điện tử
STT: 31
Số/Ký hiệu:
3869/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
06/02/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v tên hàng hóa trên hóa đơn
STT: 32
Số/Ký hiệu:
3372/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
31/01/2023
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn GTGT
STT: 33
Số/Ký hiệu:
63653/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
22/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương
STT: 34
Số/Ký hiệu:
62542/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
STT: 35
Số/Ký hiệu:
62544/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
16/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn
STT: 36
Số/Ký hiệu:
61434/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
12/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
STT: 37
Số/Ký hiệu:
15461/CTTPHCM-TTHT
Ngày ban hành:
12/12/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế TP HCM
Tên văn bản:
V/v triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
STT: 38
Số/Ký hiệu:
4415/TCT-DNNCN
Ngày ban hành:
25/11/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
STT: 39
Số/Ký hiệu:
569/TB-TCT
Ngày ban hành:
22/11/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC
STT: 40
Số/Ký hiệu:
54309/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/11/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử
STT: 41
Số/Ký hiệu:
52117/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/10/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn điện tử
STT: 42
Số/Ký hiệu:
49535/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
13/10/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế
STT: 43
Số/Ký hiệu:
46904/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
26/09/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh
STT: 44
Số/Ký hiệu:
46907/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
26/09/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn có sai sót
STT: 45
Số/Ký hiệu:
1510/QĐ-TCT
Ngày ban hành:
21/09/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
STT: 46
Số/Ký hiệu:
43412/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
05/09/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn bán hàng
STT: 47
Số/Ký hiệu:
42535/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
29/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v kê khai đối với hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh
STT: 48
Số/Ký hiệu:
40840/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán
STT: 49
Số/Ký hiệu:
40747/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v vướng mắc hóa đơn chi phí tại đơn vị
STT: 50
Số/Ký hiệu:
40744/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn quà tặng cho khách hàng
STT: 51
Số/Ký hiệu:
39614/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử trên các tuyến cao tốc
STT: 52
Số/Ký hiệu:
39619/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v quy định về hóa đơn
STT: 53
Số/Ký hiệu:
39060/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP
STT: 54
Số/Ký hiệu:
39061/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v thời điểm xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ
STT: 55
Số/Ký hiệu:
37371/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
03/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn điện tử theo NĐ số 123/2020/NĐ-CP và TT số 78/2021/TT-BTC
STT: 56
Số/Ký hiệu:
37367/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
01/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v tên hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn
STT: 57
Số/Ký hiệu:
37366/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
01/08/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng
STT: 58
Số/Ký hiệu:
36814/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ
STT: 59
Số/Ký hiệu:
35197/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
STT: 60
Số/Ký hiệu:
35191/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn sai sót
STT: 61
Số/Ký hiệu:
35196/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
STT: 62
Số/Ký hiệu:
35196/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
STT: 63
Số/Ký hiệu:
35191/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn sai sót
STT: 64
Số/Ký hiệu:
35197/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v điều chỉnh hóa đơn sai sót
STT: 65
Số/Ký hiệu:
34787/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v xử lý sai sót đối với hóa đơn điện tử
STT: 66
Số/Ký hiệu:
32315/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
08/07/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế TP HCM
Tên văn bản:
V/v quy định về lập hóa đơn
STT: 67
Số/Ký hiệu:
30591/CT-TTHT
Ngày ban hành:
29/06/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
Về việc hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020
STT: 68
Số/Ký hiệu:
41/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành:
20/06/2022
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
STT: 69
Số/Ký hiệu:
6687/CTTPHCM-TTHT
Ngày ban hành:
10/06/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế TP HCM
Tên văn bản:
Đôn đốc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 70
Số/Ký hiệu:
25530CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
03/06/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
Về việc: Xử lý hóa đơn sai sót
STT: 71
Số/Ký hiệu:
13381/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
06/04/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn lập hóa đơn
STT: 72
Số/Ký hiệu:
10585/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/03/2022
Cơ quan ban hành:
Thuế Hà Nội
Tên văn bản:
V/v vướng mắc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
STT: 73
Số/Ký hiệu:
8875/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/03/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử
STT: 74
Số/Ký hiệu:
8209/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
14/03/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn
STT: 75
Số/Ký hiệu:
8087/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/02/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn điện tử
STT: 76
Số/Ký hiệu:
4251/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn chứng từ
STT: 77
Số/Ký hiệu:
1827/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn điện tử có sai sót
STT: 78
Số/Ký hiệu:
1829/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
17/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng
STT: 79
Số/Ký hiệu:
1459/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
14/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Thay đổi logo trên hóa đơn điện tử
STT: 80
Số/Ký hiệu:
1460/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
14/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Lập hóa đơn kèm bảng kê đối với doanh số bán lẻ cho khách hàng trong ngày không lấy hóa đơn
STT: 81
Số/Ký hiệu:
459/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn điện tử
STT: 82
Số/Ký hiệu:
458/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/01/2022
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v đồng tiền thể hiện trên hóa đơn theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP
STT: 83
Số/Ký hiệu:
5113/TCT-CS
Ngày ban hành:
27/12/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử
STT: 84
Số/Ký hiệu:
53947/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
13/12/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc hình thức thể hiện của hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế
STT: 85
Số/Ký hiệu:
48918/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
23/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc lập hóa đơn khi sử dụng voucher điện tử
STT: 86
Số/Ký hiệu:
48926/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
23/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc xuất hóa đơn GTGT
STT: 87
Số/Ký hiệu:
43226/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc ký hiệu hóa đơn điện tử
STT: 88
Số/Ký hiệu:
43973/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
04/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 89
Số/Ký hiệu:
43220/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
01/11/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 90
Số/Ký hiệu:
40991/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
20/10/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập
STT: 91
Số/Ký hiệu:
1450/QĐ-TCT
Ngày ban hành:
07/10/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế
STT: 92
Số/Ký hiệu:
33105/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
30/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
STT: 93
Số/Ký hiệu:
36664/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
STT: 94
Số/Ký hiệu:
36672/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng hóa đơn tiếng Việt không dấu
STT: 95
Số/Ký hiệu:
1832/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh
STT: 96
Số/Ký hiệu:
1838/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ
STT: 97
Số/Ký hiệu:
1831/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Bình Định
STT: 98
Số/Ký hiệu:
1833/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh
STT: 99
Số/Ký hiệu:
1830/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội
STT: 100
Số/Ký hiệu:
1839/QĐ-BTC
Ngày ban hành:
20/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hải Phòng