Bkav ePortal
Cổng thông tin điện tử (Website)
Bkav ePortal là giải pháp Cổng thông tin điện tử được thiết kế phù hợp với các mô hình ứng dụng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với mong muốn phát triển hệ thống thông tin trên môi trường web nhằm thực hiện các giao dịch trực tuyến và sử dụng Intranet/Internet như một công cụ thiết yếu trong các hoạt động, cung cấp thông tin, giao tiếp, quản lý và điều hành, trao đổi và cộng tác.
Bkav ePortal
Cổng thông tin điện tử (Website)
Bkav ePortal là giải pháp Cổng thông tin điện tử được thiết kế phù hợp với các mô hình ứng dụng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với mong muốn phát triển hệ thống thông tin trên môi trường web nhằm thực hiện các giao dịch trực tuyến và sử dụng Intranet/Internet như một công cụ thiết yếu trong các hoạt động, cung cấp thông tin, giao tiếp, quản lý và điều hành, trao đổi và cộng tác.
Tự định nghĩa và quản trị “Cổng thông tin/ giao tiếp điện tử”
Giải pháp ePortal của Bkav cho phép các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tự định nghĩa và quản trị “Cổng thông tin/giao tiếp điện tử” của riêng mình, tự quản trị nội dung thông tin và các dịch vụ trên mạng Intranet/Internet.
Tích hợp trong một giao diện website duy nhất

Cổng thông tin giúp người dùng truy cập thông tin nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả, chính xác, nâng cao sự tin cậy của người dùng vào tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Cổng thông tin điện tử Portal giúp vận hành một quy trình xuất bản thông tin và các ứng dụng phần mềm trên quan điểm tích hợp chúng vào trong một giao diện website duy nhất.

Bkav ePortal đáp ứng “Tiêu chuẩn Việt Nam”

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bắt buộc theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, bao gồm các chuẩn về kết nối như: HTTP, FTP, LDAP, DNS, POP3, TCP/IP... các chuẩn về tích hợp dữ liệu như: XML, XSL, RDF, UTF-8... và nhiều tiêu chuẩn khác..

Các chức năng nổi bật
  • Quản trị và biên tập nội dung (CMS).
  • Cung cấp dịch vụ tương tác trực tuyến, tiện ích.
  • Quản trị hệ thống.
  • Cài đặt thiết lập hệ thống trung tâm.
  • Triển khai trang chủ.
  • Thiết lập, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho toàn hệ thống.

Mô hình Bkav e-Portal
Download tài liệu
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Install Messaging (Install Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big data lookup)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: