GIS Map Platform
Nền tảng Bản đồ số (BGIS) giải pháp hiệu quả cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để biểu diễn số liệu các đối tượng trên bản đồ số. BGIS giúp thu thập, lưu trữ, kiểm tra, phân tích các sự vật, hiện tượng thực trên trái đất và hiển thị dữ liệu (thông tin không gian) trên bản đồ số. BGIS có thể hiển thị nhiều loại dữ liệu như: hình ảnh đường phố, tòa nhà, thảm thực vật...
GIS Map Platform
Nền tảng Bản đồ số
Nền tảng Bản đồ số (BGIS) giải pháp hiệu quả cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để biểu diễn số liệu các đối tượng trên bản đồ số. BGIS giúp thu thập, lưu trữ, kiểm tra, phân tích các sự vật, hiện tượng thực trên trái đất và hiển thị dữ liệu (thông tin không gian) trên bản đồ số. BGIS có thể hiển thị nhiều loại dữ liệu như: hình ảnh đường phố, tòa nhà, thảm thực vật...
Hiển thị bản đồ số (GIS)
  • Hiển thị dữ liệu thông minh trên bản đồ: các điểm đánh dấu trên bản đồ, thông tin các địa điểm, kết nối hình ảnh camera, dữ liệu sensor, dữ liệu thống kê, các vấn đề khẩn cấp...
  • BGIS cho phép người sử dụng dễ dàng nhìn thấy, phân tích và hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa các dữ liệu. Dữ liệu này sẽ phục vụ cho việc nghiên cứu, phân tích, hoạch định chiến lược và điều hành ở các quy mô khác nhau.
Quản lý các lớp bản đồ
  • BGIS có nhiều layer (lớp), mỗi layer đóng vai trò hiển thị cụ thể về một ngành, một lĩnh vực hoặc 1 nhóm có liên quan, người xem có thể lựa chọn xem từng layer hoặc xem toàn bộ các layer cùng lúc.
Xem đối tượng trên bản đồ số GIS
  • Đối tượng trên Bản đồ BGIS sẽ chứa các thông tin chi tiết về đối tượng. Người dùng có thể xem được chi tiết thông tin, chẳng hạn như xem chi tiết thông tin của Sensor nhiệt thì sẽ xem được nhiệt độ, xem được biểu đồ tăng giảm nhiệt trong quá khứ...
Trực quan hóa, tích hợp mạnh mẽ
  • Với thế mạnh trực quan hoá đối tượng, khả năng phân tích không gian mạnh mẽ, tích hợp đơn giản, BGIS trở thành nền tảng có thể kết nối các ứng dụng công nghệ thông tin thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo nên hệ sinh thái hoàn chỉnh, hướng tới xây dựng xã hội thông minh, đáng sống hơn gắn liền với Phát triển bền vững.
Các chức năng BGIS
Download tài liệu
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Install Messaging (Install Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big data lookup)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: