Hỗ trợ khách hàng
Để dừng Share (chia sẻ) một thư mục trên Windows XP, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:
Để dừng Share (chia sẻ) một thư mục trên Windows 7, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:
Để khắc phục hiện tượng Shutdown (tắt máy) chậm do virus gây ra có nhiều nhiều phương pháp, trong đó bạn có thể sử dụng có phương pháp update...
Để cài đặt và đăng ký sử dụng bản quyền BkavPro2008 trên máy tính của mình, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:
Để quét virus trên máy tính của mình bằng Bkav một cách hiệu quả, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:
Các tin bài khác