Hỗ trợ khách hàng
Nguyên nhân của hiện tượng bạn đang gặp phải là do virus gây ra. Sau khi lây nhiễm vào máy tính, virus đã thay đổi một số thông tin của hệ...
Bkav chưa từng “bó tay” trước bất cứ loại virus nào. Tất cả những virus Bkav đã có mẫu thì Bkav đều diệt triệt để.
Để dừng Share (chia sẻ) một thư mục trên Windows XP, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:
Để dừng Share (chia sẻ) một thư mục trên Windows 7, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:
Để khắc phục hiện tượng Shutdown (tắt máy) chậm do virus gây ra có nhiều nhiều phương pháp, trong đó bạn có thể sử dụng có phương pháp update...
Các tin bài khác