Hỗ trợ khách hàng
Virus ngày nay xuất hiện các biến thể mới hàng giờ, hàng phút. Khi một máy tính được đưa ra sử dụng sẽ không tránh khỏi vấn đề về virus. Virus có...
Virus máy tính là một chương trình phần mềm có khả năng tự sao chép chính nó từ đối tượng lây nhiễm này sang đối tượng lây nhiễm khác (đối tượng có...
Virus Conficker là dòng virus có khả năng tự động lây nhiễm vào máy tính qua lỗ hổng của hệ điều hành Windows mà không cần bất kỳ thao tác nào của...
Virus siêu đa hình: là thế hệ mới của họ virus đa hình. Thế hệ virus mới này đã “nâng cấp” khả năng đa hình bằng cách lai tạo và kết hợp nhiều kiểu...
Mật khẩu (Password) là một chuỗi ký tự bí mật do người dùng tự đặt để chứng thực quyền truy cập đến một tài nguyên như máy tính, email, phần mềm…
Các tin bài khác