Hướng dẫn sao lưu và phục hồi dữ liệu với Bkav Mobile Security
03:55:00 | 14-02-2014

Hỏi:

Tôi mới sử dụng Bkav Mobile Security, tôi chưa biết sử dụng tính năng Sao lưu dữ liệu trên Bkav Mobile Security. Bkav có thể hướng dẫn sử dụng tính năng này cho tôi không?

Trả lời:

Để sao lưu và phục hồi dữ liệu (Tin nhắn, Danh bạ, Nhật ký cuộc gọi) trên Bkav Mobile Security, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

I. Sao lưu dữ liệu

Bước 1: Mở phần mềm Bkav Mobile Security trên điện thoại rồi chọn Sao lưu dữ liệu

Bước 2: Chọn Sao lưu dữ liệu

Bước 3: Tick chọn dữ liệu muốn sao lưu (Tin nhắn, Danh bạ, Nhật ký cuộc gọi) rồi chọn nơi bạn muốn lưu trữ dữ liệu trên Thẻ nhớ hoặc trên Bkav Server. Sau đó, bạn chọn Sao lưu dữ liệu như hình bên dưới.

Lưu ý:

  • Khi sao lưu dữ liệu trên Thẻ nhớ nếu bạn bị mất máy điện thoại tức là bạn sẽ mất toàn bộ dữ liệu mà bạn sao lưu, không thể phục hồi lại các dữ liệu đó được.

  • Khi sao lưu dữ liệu trên Bkav Server yêu cầu máy điện thoại của bạn phải có kết nối mạng, bạn sẽ không phải lo tới vấn đề bị mất dữ liệu và có thể phục hồi lại ở bất cứ thời điểm nào.

Bước 4: Xuất hiện thông báo như hình phía dưới là bạn đã hoàn thành quá trình sao lưu dữ liệu. Chọn OK để kết thúc quá trình sao lưu dữ liệu.

II. Phục hồi dữ liệu

Bước 1: Mở phần mềm Bkav Mobile Security trên điện thoại rồi chọn Sao lưu dữ liệu

Bước 2: Chọn Phục hồi dữ liệu

Bước 3: Chọn nơi bạn lưu trữ file sao lưu trước đó để phục hồi rồi chọn Phục hồi dữ liệu.

Bước 4: Mỗi lần bạn sao lưu dữ liệu vào các thời điểm khác nhau sẽ có 1 file sao lưu khác nhau được tạo ra. Bạn tick chọn vào các thời điểm mà bạn muốn phục hồi. Sau đó, bạn chọn Đồng ý.

Bước 5: Xuất hiện thông báo như hình phía dưới là bạn đã hoàn thành quá trình phục hồi dữ liệu sao lưu. Chọn OK để kết thúc quá trình phục hồi dữ liệu.

Chúc bạn thành công !

Bkav