Đếm từ trong văn bản word 2003
09:41:00 | 15-09-2011

Câu hỏi:

Mình đánh văn bản bằng Microsoft Word 2003 nhưng không biết cách đếm số từ đã có trong một vùng văn bản đó. Nhờ anh, chị tư vấn hộ. Xin cảm ơn.

Trả lời

Microsoft Word là chương trình soạn thảo văn bản của hãng phần mềm Microsoft. Để đếm số từ trong văn bản Word, Microsoft Word 2003 có tính năng Word Count giúp bạn không chỉ đếm được số lượng từ mà còn đếm số trang (Pages), số ký tự (Charaters), số dòng (Lines) và số đoạn (Paragraphs) trong một vùng văn bản hay trong toàn bộ văn bản. Để thực hiện tính năng Word Count, bạn thao tác như sau:

Bạn bôi đen vùng văn bản muốn đếm. Sau đó trên thanh menu, bạn vào Tools và bấm Word Count...

Khi đó Microsoft Word sẽ hiển thị một cửa sổ thống kê số trang, số từ, số ký tự, số dòng, số đoạn trong vùng văn bản bạn đã chọn.

Chúc bạn thành công.

Bkav