eReport Platform
Nền tảng Báo cáo là giải pháp được Bkav xây dựng để hỗ trợ tạo lập, tổng hợp các báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Báo cáo sẽ được duyệt qua các cấp theo mô hình phân cấp. Sau khi được duyệt, số liệu báo cáo sẽ hiển thị trên hệ thống dưới dạng tổng hợp số liệu từ các đơn vị để người lãnh đạo có thể đọc được số liệu tổng quát, có nhiều góc nhìn khác nhau từ đó phân tích được chính xác hơn khi đọc báo cáo
eReport Platform
Nền tảng Báo cáo
Nền tảng Báo cáo là giải pháp được Bkav xây dựng để hỗ trợ tạo lập, tổng hợp các báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Báo cáo sẽ được duyệt qua các cấp theo mô hình phân cấp. Sau khi được duyệt, số liệu báo cáo sẽ hiển thị trên hệ thống dưới dạng tổng hợp số liệu từ các đơn vị để người lãnh đạo có thể đọc được số liệu tổng quát, có nhiều góc nhìn khác nhau từ đó phân tích được chính xác hơn khi đọc báo cáo.
Quản lý nguồn dữ liệu, truy vấn
 • Nền tảng hỗ trợ việc kết nối từ hệ thống đến các Datasource để lấy dữ liệu, Datasource có thể là các hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn (BigData) hoặc các cơ sở dữ liệu của các phần mềm chuyên ngành.
 • Hỗ trợ truy vấn để thực hiện các câu truy vấn (Query) vào Datasource để phục vụ các yêu cầu từ các module/chức năng khác.
Quản lý báo cáo
 • Hỗ trợ quản lý thêm, sửa, xóa các báo cáo.
 • Hỗ trợ hiển thị danh sách báo cáo theo mô hình tree.
 • Hỗ trợ các thiết kế báo cáo như: Báo cáo số liệu, báo cáo danh sách, báo cáo thuyết minh, báo cáo số liệu tổng hợp.
 • Thiết kế báo cáo động: Tạo mới báo cáo động, thiết lập cấu hình báo cáo, phân quyền được xem báo cáo, gom nhóm các báo cáo…
 • Gửi, nhận báo cáo: Người dùng có thể gửi báo cáo, cho thêm ý kiến xử lý, đính chính dữ liệu, theo dõi trạng thái báo cáo…
 • Hỗ trợ nhập liệu và tổng hợp báo cáo: Nhập liệu báo cáo số liệu, nhập liệu báo cáo danh sách, nhập liệu báo cáo thuyết minh, tổng hợp báo cáo (tự nhập, đính kèm file, nhập file excel theo biểu báo cáo).
 • Tra cứu, tìm kiếm báo cáo: Tra cứu tổng hợp, tra cứu lịch sử/trạng thái/theo kỳ/theo mã báo cáo.
Liên thông báo cáo
 • Hỗ trợ lấy danh sách báo cáo được giao thực hiện tại mỗi thời điểm, các báo cáo được giao theo mã báo cáo.
 • Hỗ trợ gửi số liệu báo cáo: Số liệu, danh sách, thuyết minh.
 • Kết nối với các phần báo cáo của các hệ thống khác để tiếp nhận và hiển thị báo cáo lên hệ thống.
 • Kết nối với hệ thống dashboard để hiển thị các báo cáo.
 • Hỗ trợ kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành để lãnh đạo có thể gửi chỉ đạo điều hành ngay khi đọc báo cáo.
Quản lý Catalog và Template Key
 • Hỗ trợ quản lý danh mục tùy chọn (Catalog): Tùy chỉnh như thêm, sửa, xóa Catalog; thiết lập các danh mục con.
 • Quản lý Template Key: Tùy chỉnh như thêm, sửa, xóa Template key; thiết lập chỉ tiêu/chức năng/ công thức/địa bàn/loại số liệu cho Template key.
Quản trị hệ thống
 • Quản lý thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng
 • Quản lý thêm, sửa, xóa đơn vị/phòng ban: mỗi đơn vị sẽ có các báo cáo tổng hợp hiển thị cho người dùng.
 • Quản lý các báo cáo theo các phân quyền khác nhau, cấu hình luồng chuyển, cấu hình các node.
 • Quản lý nhóm quyền để cho quản trị có thể thực hiện phân quyền cho nhóm đó
 • Quản lý các chức vụ, chức danh trong hệ thống.
Download tài liệu
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Install Messaging (Install Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big data lookup)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: