Social Network platform
Nền tảng Mạng xã hội (Bkav Vala) - Giải pháp Mạng xã hội phục vụ công việc cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Với Bkav Vala, người dùng dễ dàng trao đổi, chia sẻ thông tin, giao việc, tương tác với người khác một cách nhanh chóng và thuận tiện.
Social Network platform
Nền tảng Mạng xã hội
Nền tảng Mạng xã hội (Bkav Vala) - Giải pháp Mạng xã hội phục vụ công việc cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Với Bkav Vala, người dùng dễ dàng trao đổi, chia sẻ thông tin, giao việc, tương tác với người khác một cách nhanh chóng và thuận tiện.
Mạng xã hội công việc

Bkav Vala cung cấp đầy đủ các chức năng phục vụ cho việc quản lý nhiệm vụ (công việc nội bộ), trao đổi, giao việc, chia sẻ tài liệu, theo dõi thời gian... tất cả được tích hợp trong nền tảng mạng xã hội này nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong giao tiếp, công việc.

Người dùng có thể sử dụng Bkav Vala ở cơ quan hoặc là bất cứ nơi đâu trên các thiết bị phổ biến như: máy tính, các thiết bị di động (iOS, Android).

Bảng tin

Cung cấp tin tức, thông báo, văn bản mới phát hành được cá nhân hóa tới người dùng.

Tương tác với các tin bài xuất hiện trên bảng tin như bình luận, thể hiện cảm xúc với tin bài, bình luận hay thực hiện chia sẻ lại các tin bài này.

Thông báo

Gửi thông báo khi có các sự kiện, hoạt động liên quan đến người dùng.

Trang cá nhân

Quản lý thông tin cá nhân: Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân, cập nhật ảnh bìa/ảnh đại diện, thay đổi các quyền cá nhân.

Tạo bài viết trên dòng thời gian người dùng.

Quản lý Public Folder

Quản lý các nhóm mà người dùng tham gia, hỗ trợ tạo nhóm mới hoặc tạo nhóm con trong 1 Public Folder đã có sẵn.

Người dùng có thể xem hoạt động của từng nhóm hoặc thêm thành viên khác vào nhóm dưới sự quản lý của quản trị viên của nhóm.

Quản lý tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp

Quản trị viên tự cấu hình hệ thống để phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp của mình thông qua các chức năng như: Cấu hình chung, Quản lý cơ cấu, quản lý người dùng, quản lý Public Folder...

Tích hợp

Tích hợp, liên thông nhiều dịch vụ khác nhau: Hệ thống quản lý văn bản, Hệ thống email, Hệ thống một cửa...


Mô hình chức năng
Download tài liệu
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Install Messaging (Install Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big data lookup)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: