Super App Platform
Nền tảng siêu ứng dụng (Super App) là một hệ sinh thái khép kín tích hợp nhiều App con (Mini Apps), và là một hệ điều hành điều phối những App con này. Nền tảng hỗ trợ tùy biến cấu hình để xây dựng Mini App cho một dịch vụ và tích hợp vào ứng dụng cha (Super App), người dùng có thể xem tổng quan về các tin tức quan trọng, công việc cần xử lý... có thể xử lý trực tiếp trên ứng dụng cha mà không cần phải vào từng ứng dụng tích hợp để thực hiện.
Super App Platform
Nền tảng Siêu ứng dụng
Nền tảng siêu ứng dụng (Super App) là một hệ sinh thái khép kín tích hợp nhiều App con (Mini Apps), và là một hệ điều hành điều phối những App con này. Nền tảng hỗ trợ tùy biến cấu hình để xây dựng Mini App cho một dịch vụ và tích hợp vào ứng dụng cha (Super App), người dùng có thể xem tổng quan về các tin tức quan trọng, công việc cần xử lý... có thể xử lý trực tiếp trên ứng dụng cha mà không cần phải vào từng ứng dụng tích hợp để thực hiện.
Super App - Siêu ứng dụng với nhiều dịch vụ đa dạng
Super App - công cụ, ứng dụng trung gian giao tiếp giữa người dùng và các nền tảng Chuyển đổi số khác như: Tích hợp Camera; Phân tích, biểu diễn dữ liệu; Mạng xã hội, Chăm sóc dữ liệu SOP, Quản lý văn bản...
Tích hợp Mini App

Nền tảng hỗ trợ tích hợp nhiều Mini Apps để kết nối với các hệ thống, ứng dụng đã có/đã triển khai sẵn.

Cấu hình nhanh chóng để tạo ra một Mini App và đưa vào hoạt động trên Siêu ứng dụng (Super App).

Trung tâm tin tức và thông báo

Mang lại tin tức quan trọng được cá nhân hóa tới người dùng.

Hỗ trợ quản lý danh sách tài khoản đăng nhập, thay Avatar và cập nhật các thông tin cá nhân.

Xử lý công việc và Điều hành tác nghiệp

Tổng hợp các thông tin chỉ đạo, điều hành cũng như các văn bản phát hành quan trọng.

Tiếp nhận các đầu việc với từng vai trò của mỗi cá nhân và tự động tạo ra các công việc cho từng cá nhân đó.


Mô hình chức năng
Download tài liệu
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Install Messaging (Install Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big data lookup)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: