DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
101 78/2021/TT-BTC 17/09/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ
102 34731/CTHN-TTHT 14/09/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
103 33105/CTHN-TTHT 30/08/2021 Tổng cục Thuế V/v xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
104 32864/CTHN-TTHT 27/08/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về xuất hóa đơn
105 32220/CTHN-TTHT 23/08/2021 Tổng cục Thuế V/v nội dung trên hóa đơn
106 32002/CTHN-TTHT 18/08/2021 Tổng cục Thuế V/v thời điểm lập hóa đơn
107 31448/CTHN-TTHT 12/08/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí sinh viên
108 2989/TCT-CNTT 09/08/2021 Tổng cục Thuế V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
109 26250/CTHN-TTHT 09/07/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
110 26250/CTHN-TTHT 09/07/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
111 22846/CTHN-TTHT 24/06/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
112 22088/CTHN-TTHT 21/06/2021 Tổng cục Thuế V/v thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử
113 22086/CTHN-TTHT 21/06/2021 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử, bán hàng vào khu chế xuất
114 20847/CTHN-TTHT 11/06/2021 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn GTGT trong mua bán bất động sản
115 20215/CTHN-TTHT 07/06/2021 Tổng cục Thuế V/v phân bổ hóa đơn kê khai tờ khai 02/GTGT
116 18312/CTHN-TTHT 25/05/2021 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng
117 17321/CTHN-TTHT 20/05/2021 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn sai địa chỉ
118 9585/CTHN-TTHT 31/03/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng HĐĐT
119 9589/CTHN-TTHT 31/03/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về HĐĐT
120 9159/CTHN-TTHT 29/03/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng HĐĐT
121 92/TB-TCT 19/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Khuyến nghị các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hoá đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị
122 7432/CTHN-TTHT 12/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xử lý hóa đơn GTGT liên 2 bị mờ
123 7308/CTHN-TTHT 11/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất Hóa đơn đối với chương trình khuyến mại
124 6371/CTHN-TTHT 02/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất HĐ thay thế cho HĐ bị cưỡng chế
125 6148/CTHN-TTHT 01/03/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất HĐ GTGT đối với dịch vụ in sách chính trị, pháp luật
126 5314/CTHN-TTHT 19/02/2021 Tổng cục Thuế V/v ủy nhiệm lập hóa đơn
127 5334/CTHN-TTHT 19/02/2021 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn chính sách thuế GTGT, hóa đơn
128 5174/CTHN-TTHT 09/02/2021 Tổng cục Thuế V/v Hướng dẫn lập Hóa đơn khi chuyển nhượng BĐS
129 5162/CTHN-TTHT 09/02/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất Hóa đơn đối với hoàn trả tiền đầu tư trên đất
130 5180/CTHN-TTHT 09/02/2021 Tổng cục Thuế V/v sử dụng chữ ký điện tử trên hóa đơn và hợp đồng
131 4989/CTHN-TTHT 08/02/2021 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký
132 3935/CTHN-TTHT 29/01/2021 Tổng cục Thuế V/v Xuất Hóa đơn đối với phân chia lợi nhuận hợp đồng hợp tác kinh doanh
133 3451/CTHN-TTHT 27/01/2021 Tổng cục Thuế V/v Sử dụng Hóa đơn điện tử
134 1983/CTHN-TTHT 15/01/2021 Tổng cục Thuế V/v Hướng dẫn về Hóa đơn
135 110285/CTHN-TTHT 28/12/2020 Tổng cục Thuế V/v Chuyển đổi Hóa đơn Điện tử sang Hóa đơn giấy
136 105936/CTHN-TTHT 10/12/2020 Tổng cục Thuế v/v chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử
137 104147/CTHN-TTHT 03/12/2020 Tổng cục Thuế v/v ngày lập hóa đơn điện tử
138 102271/CTHN-TTHT 26/11/2020 Tổng cục Thuế v/v thay đổi bố cục hóa đơn
139 102272/CTHN-TTHT 26/11/2020 Tổng cục Thuế v/v định dạng MST người mua trên hóa đơn
140 101966/CTHN-TTHT 25/11/2020 Tổng cục Thuế v/v thời điểm lập hóa đơn
141 101967/CTHN-TTHT 25/11/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng HĐĐT nhiều hơn một trang
142 95841/CT-TTHT 02/11/2020 Tổng cục Thuế v/v xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn
143 95839/CT-TTHT 02/11/2020 Tổng cục Thuế v/v xử lý sai sót đối với biên lai điện tử đã lập
144 95840/CT-TTHT 02/11/2020 Tổng cục Thuế v/v ngày lập hóa đơn
145 94367/CT-TTHT 28/10/2020 Tổng cục Thuế v/v thông tin hóa đơn điện tử trên trang tra cứu hóa đơn của TCT
146 94365/CT-TTHT 28/10/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
147 90246/CT-TTHT 12/10/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
148 90249/CT-TTHT 12/10/2020 Tổng cục Thuế v/v xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
149 89565/CT-TTHT 08/10/2020 Tổng cục Thuế v/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
150 89567/CT-TTHT 08/10/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
151 88089/CT-TTHT 02/10/2020 Tổng cục Thuế v/v nội dung trên hóa đơn điện tử
152 87759/CT-TTHT 01/10/2020 Tổng cục Thuế v/v miễn tiêu thức chữ ký người mua trên HĐĐT
153 86782/CT-TTHT 28/09/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
154 86123/CT-TTHT 25/09/2020 Tổng cục Thuế v/v lập hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê
155 85417/CT-TTHT 23/09/2020 Tổng cục Thuế v/v miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua
156 85418/CT-TTHT 23/09/2020 Tổng cục Thuế v/v xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
157 84665/CT-TTHT 21/09/2020 Tổng cục Thuế v/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
158 84103/CT-TTHT 17/09/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
159 84105/CT-TTHT 17/09/2020 Tổng cục Thuế v/v tên hàng hóa trên hóa đơn
160 83540/CT-TTHT 15/09/2020 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn
161 83537/CT-TTHT 15/09/2020 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn
162 82640/CT-TTHT 11/09/2020 Tổng cục Thuế V/v ngày ký trên hóa đơn điện tử
163 81762/CT-TTHT 08/09/2020 Tổng cục Thuế V/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
164 81432/CT-TTHT 07/09/2020 Tổng cục Thuế V/v miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
165 81430/CT-TTHT 07/09/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
166 80746/CT-TTHT 03/09/2020 Tổng cục Thuế V/v miễn chữ ký điện tử mua trên hóa đơn điện tử
167 79906/CT-TTHT 31/08/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
168 79492/CT-TTHT 28/08/2020 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử
169 79493/CT-TTHT 28/08/2020 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê
170 77558/CT-TTHT 21/08/2020 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê
171 77334/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn viết sai tên hàng hóa
172 77333/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về hóa đơn
173 77204/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn điện tử viết sai MST
174 77200/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
175 76733/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ
176 77199/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
177 77201/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
178 77202/CT-TTHT 20/08/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
179 75032/CT-TTHT 13/08/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử v/v sử dụng hóa đơn điện tử
180 74447/CT-TTHT 11/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ
181 74443/CT-TTHT 11/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
182 74440/CT-TTHT 11/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
183 73246/CT-TTHT 07/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc bổ sung tiêu thức ngày ký trên hóa đơn điện tử
184 73282/CT-TTHT 07/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dung hóa đơn điện tử
185 73387/CT-TTHT 07/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dung hóa đơn điện tử
186 73390/CT-TTHT 07/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc xử lý hóa đơn đối với hang hóa nhập khẩu bị trả lại
187 72822/CT-TTHT 06/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng chữ viết không dấu trên hóa đơn
188 72823/CT-TTHT 06/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng HĐĐT
189 72824/CT-TTHT 06/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng HĐĐT
190 71766/CT-TTHT 03/08/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
191 70282/CT-TTHT 29/07/2020 Tổng cục Thuế v/v thời điểm lập hóa đơn
192 70281/CT-TTHT 29/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
193 69573/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
194 69562/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
195 69568/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
196 69574/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
197 69572/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
198 69571/CT-TTHT 27/07/2020 Tổng cục Thuế v/v sử dụng hóa đơn điện tử
199 68697/CT-TTHT 23/07/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
200 68693/CT-TTHT 23/07/2020 Tổng cục Thuế Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 101
Số/Ký hiệu:
78/2021/TT-BTC
Ngày ban hành:
17/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ
STT: 102
Số/Ký hiệu:
34731/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
14/09/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 103
Số/Ký hiệu:
33105/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
30/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
STT: 104
Số/Ký hiệu:
32864/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về xuất hóa đơn
STT: 105
Số/Ký hiệu:
32220/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
23/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v nội dung trên hóa đơn
STT: 106
Số/Ký hiệu:
32002/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
18/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thời điểm lập hóa đơn
STT: 107
Số/Ký hiệu:
31448/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
12/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí sinh viên
STT: 108
Số/Ký hiệu:
2989/TCT-CNTT
Ngày ban hành:
09/08/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
STT: 109
Số/Ký hiệu:
26250/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/07/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 110
Số/Ký hiệu:
26250/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/07/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 111
Số/Ký hiệu:
22846/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
24/06/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 112
Số/Ký hiệu:
22088/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
21/06/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử
STT: 113
Số/Ký hiệu:
22086/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
21/06/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử, bán hàng vào khu chế xuất
STT: 114
Số/Ký hiệu:
20847/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/06/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn GTGT trong mua bán bất động sản
STT: 115
Số/Ký hiệu:
20215/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
07/06/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v phân bổ hóa đơn kê khai tờ khai 02/GTGT
STT: 116
Số/Ký hiệu:
18312/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
25/05/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn đối với hàng cho, tặng
STT: 117
Số/Ký hiệu:
17321/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
20/05/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn sai địa chỉ
STT: 118
Số/Ký hiệu:
9585/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
31/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng HĐĐT
STT: 119
Số/Ký hiệu:
9589/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
31/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về HĐĐT
STT: 120
Số/Ký hiệu:
9159/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
29/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng HĐĐT
STT: 121
Số/Ký hiệu:
92/TB-TCT
Ngày ban hành:
19/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Khuyến nghị các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hoá đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị
STT: 122
Số/Ký hiệu:
7432/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
12/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xử lý hóa đơn GTGT liên 2 bị mờ
STT: 123
Số/Ký hiệu:
7308/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
11/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xuất Hóa đơn đối với chương trình khuyến mại
STT: 124
Số/Ký hiệu:
6371/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
02/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xuất HĐ thay thế cho HĐ bị cưỡng chế
STT: 125
Số/Ký hiệu:
6148/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
01/03/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xuất HĐ GTGT đối với dịch vụ in sách chính trị, pháp luật
STT: 126
Số/Ký hiệu:
5314/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/02/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v ủy nhiệm lập hóa đơn
STT: 127
Số/Ký hiệu:
5334/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
19/02/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn chính sách thuế GTGT, hóa đơn
STT: 128
Số/Ký hiệu:
5174/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/02/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hướng dẫn lập Hóa đơn khi chuyển nhượng BĐS
STT: 129
Số/Ký hiệu:
5162/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/02/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xuất Hóa đơn đối với hoàn trả tiền đầu tư trên đất
STT: 130
Số/Ký hiệu:
5180/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
09/02/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng chữ ký điện tử trên hóa đơn và hợp đồng
STT: 131
Số/Ký hiệu:
4989/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
08/02/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký
STT: 132
Số/Ký hiệu:
3935/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
29/01/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xuất Hóa đơn đối với phân chia lợi nhuận hợp đồng hợp tác kinh doanh
STT: 133
Số/Ký hiệu:
3451/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
27/01/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Sử dụng Hóa đơn điện tử
STT: 134
Số/Ký hiệu:
1983/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
15/01/2021
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hướng dẫn về Hóa đơn
STT: 135
Số/Ký hiệu:
110285/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
28/12/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Chuyển đổi Hóa đơn Điện tử sang Hóa đơn giấy
STT: 136
Số/Ký hiệu:
105936/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
10/12/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v chữ viết không dấu trên hóa đơn điện tử
STT: 137
Số/Ký hiệu:
104147/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
03/12/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v ngày lập hóa đơn điện tử
STT: 138
Số/Ký hiệu:
102271/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
26/11/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v thay đổi bố cục hóa đơn
STT: 139
Số/Ký hiệu:
102272/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
26/11/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v định dạng MST người mua trên hóa đơn
STT: 140
Số/Ký hiệu:
101966/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
25/11/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v thời điểm lập hóa đơn
STT: 141
Số/Ký hiệu:
101967/CTHN-TTHT
Ngày ban hành:
25/11/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng HĐĐT nhiều hơn một trang
STT: 142
Số/Ký hiệu:
95841/CT-TTHT
Ngày ban hành:
02/11/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn
STT: 143
Số/Ký hiệu:
95839/CT-TTHT
Ngày ban hành:
02/11/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v xử lý sai sót đối với biên lai điện tử đã lập
STT: 144
Số/Ký hiệu:
95840/CT-TTHT
Ngày ban hành:
02/11/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v ngày lập hóa đơn
STT: 145
Số/Ký hiệu:
94367/CT-TTHT
Ngày ban hành:
28/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v thông tin hóa đơn điện tử trên trang tra cứu hóa đơn của TCT
STT: 146
Số/Ký hiệu:
94365/CT-TTHT
Ngày ban hành:
28/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 147
Số/Ký hiệu:
90246/CT-TTHT
Ngày ban hành:
12/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 148
Số/Ký hiệu:
90249/CT-TTHT
Ngày ban hành:
12/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
STT: 149
Số/Ký hiệu:
89565/CT-TTHT
Ngày ban hành:
08/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
STT: 150
Số/Ký hiệu:
89567/CT-TTHT
Ngày ban hành:
08/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 151
Số/Ký hiệu:
88089/CT-TTHT
Ngày ban hành:
02/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v nội dung trên hóa đơn điện tử
STT: 152
Số/Ký hiệu:
87759/CT-TTHT
Ngày ban hành:
01/10/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v miễn tiêu thức chữ ký người mua trên HĐĐT
STT: 153
Số/Ký hiệu:
86782/CT-TTHT
Ngày ban hành:
28/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 154
Số/Ký hiệu:
86123/CT-TTHT
Ngày ban hành:
25/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v lập hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê
STT: 155
Số/Ký hiệu:
85417/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua
STT: 156
Số/Ký hiệu:
85418/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
STT: 157
Số/Ký hiệu:
84665/CT-TTHT
Ngày ban hành:
21/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
STT: 158
Số/Ký hiệu:
84103/CT-TTHT
Ngày ban hành:
17/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 159
Số/Ký hiệu:
84105/CT-TTHT
Ngày ban hành:
17/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v tên hàng hóa trên hóa đơn
STT: 160
Số/Ký hiệu:
83540/CT-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn
STT: 161
Số/Ký hiệu:
83537/CT-TTHT
Ngày ban hành:
15/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn
STT: 162
Số/Ký hiệu:
82640/CT-TTHT
Ngày ban hành:
11/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v ngày ký trên hóa đơn điện tử
STT: 163
Số/Ký hiệu:
81762/CT-TTHT
Ngày ban hành:
08/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
STT: 164
Số/Ký hiệu:
81432/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
STT: 165
Số/Ký hiệu:
81430/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
STT: 166
Số/Ký hiệu:
80746/CT-TTHT
Ngày ban hành:
03/09/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v miễn chữ ký điện tử mua trên hóa đơn điện tử
STT: 167
Số/Ký hiệu:
79906/CT-TTHT
Ngày ban hành:
31/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
STT: 168
Số/Ký hiệu:
79492/CT-TTHT
Ngày ban hành:
28/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử
STT: 169
Số/Ký hiệu:
79493/CT-TTHT
Ngày ban hành:
28/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê
STT: 170
Số/Ký hiệu:
77558/CT-TTHT
Ngày ban hành:
21/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê
STT: 171
Số/Ký hiệu:
77334/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn viết sai tên hàng hóa
STT: 172
Số/Ký hiệu:
77333/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về hóa đơn
STT: 173
Số/Ký hiệu:
77204/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn điện tử viết sai MST
STT: 174
Số/Ký hiệu:
77200/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 175
Số/Ký hiệu:
76733/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn khi cung cấp dịch vụ
STT: 176
Số/Ký hiệu:
77199/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 177
Số/Ký hiệu:
77201/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 178
Số/Ký hiệu:
77202/CT-TTHT
Ngày ban hành:
20/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 179
Số/Ký hiệu:
75032/CT-TTHT
Ngày ban hành:
13/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 180
Số/Ký hiệu:
74447/CT-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc xử lý hóa đơn đã lập do thỏa thuận lại tiền thuê và phí dịch vụ
STT: 181
Số/Ký hiệu:
74443/CT-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
STT: 182
Số/Ký hiệu:
74440/CT-TTHT
Ngày ban hành:
11/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
STT: 183
Số/Ký hiệu:
73246/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc bổ sung tiêu thức ngày ký trên hóa đơn điện tử
STT: 184
Số/Ký hiệu:
73282/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dung hóa đơn điện tử
STT: 185
Số/Ký hiệu:
73387/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dung hóa đơn điện tử
STT: 186
Số/Ký hiệu:
73390/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc xử lý hóa đơn đối với hang hóa nhập khẩu bị trả lại
STT: 187
Số/Ký hiệu:
72822/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng chữ viết không dấu trên hóa đơn
STT: 188
Số/Ký hiệu:
72823/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng HĐĐT
STT: 189
Số/Ký hiệu:
72824/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng HĐĐT
STT: 190
Số/Ký hiệu:
71766/CT-TTHT
Ngày ban hành:
03/08/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 191
Số/Ký hiệu:
70282/CT-TTHT
Ngày ban hành:
29/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v thời điểm lập hóa đơn
STT: 192
Số/Ký hiệu:
70281/CT-TTHT
Ngày ban hành:
29/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 193
Số/Ký hiệu:
69573/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 194
Số/Ký hiệu:
69562/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
STT: 195
Số/Ký hiệu:
69568/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 196
Số/Ký hiệu:
69574/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 197
Số/Ký hiệu:
69572/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 198
Số/Ký hiệu:
69571/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 199
Số/Ký hiệu:
68697/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
STT: 200
Số/Ký hiệu:
68693/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc sử dụng hóa đơn điện tử