Hỗ trợ khách hàng
Để thiết lập chế độ không hiển thị các file ẩn trên Windows, bạn hãy thực hiện các bước sau, tương ứng với hệ điều hành của mình:
Virus siêu đa hình: là thế hệ mới của họ virus đa hình. Thế hệ virus mới này đã “nâng cấp” khả năng đa hình bằng cách lai tạo và kết hợp nhiều...
Khi có nghi ngờ về virus hoặc sự cố bất thường trên máy tính, để thông báo cho Bkav bạn hãy sử dụng tính năng "Chẩn đoán, gửi yêu cầu hỗ trợ...
Để cài đặt và đăng ký sử dụng bản quyền Bkav Pro 2011 trên máy tính của mình, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:
Các tin bài khác