SOP Platform
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu SOP (Standard Operating Procedure) là một hệ thống quy trình được xây dựng để hướng dẫn và duy trì chất lượng công việc. Nền tảng cung cấp các tính năng chính như: Theo dõi dữ liệu, xử lý cảnh báo theo luồng, cảnh báo cho người sử dụng, giám sát công việc khi có cảnh báo.
SOP Platform
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu SOP (Standard Operating Procedure) là một hệ thống quy trình được xây dựng để hướng dẫn và duy trì chất lượng công việc. Nền tảng cung cấp các tính năng chính như: Theo dõi dữ liệu, xử lý cảnh báo theo luồng, cảnh báo cho người sử dụng, giám sát công việc khi có cảnh báo.
Theo dõi, chăm sóc dữ liệu
 • Hệ thống có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra các server, website, dịch vụ, dữ liệu, các công việc…
 • Quản lý nguồn dữ liệu cần cảnh báo, chu kỳ/tần số/thời gian quét…
 • Hỗ trợ sinh cảnh báo (Kéo thả, nhập câu Query) cho các bài: Không có dữ liệu, vượt ngưỡng…
 • Sinh cảnh báo theo cấu hình.
Giám sát, xử lý cảnh báo
 • Hệ thống giám sát tính liên tục của dữ liệu cho phép thực hiện phân quyền, cập nhật cho cán bộ, nhân viên liên quan để xử lý khi có sự cố xảy ra.
 • Giám sát dữ liệu thực hiện bởi các Sensor, là các phần mềm được cài đặt tại server, có nhiệm vụ thu thập thông tin và trả về cho hệ thống phân tích thông tin cảnh báo. Bản thân hoạt động của các Sensor cũng được giám sát và được cảnh báo khi có sự cố xảy ra (Sensor crash/treo, Sensor không gửi được thông tin về Agent do đứt đường truyền…).
 • Gửi cảnh báo khi có sự cố xảy ra (qua SMS, Email, hệ thống nhắc việc thông minh) cho những người chịu trách nhiệm xử lý cho tới khi vấn đề được giải quyết. Cảnh báo ở đây có thể là: Cảnh báo chưa có số liệu, số liệu không đẩy lên hệ thống đúng hạn, số liệu bất thường, vượt quá ngưỡng quy định…
Xử lý cảnh báo theo luồng
 • Hệ thống hỗ trợ xử lý công việc theo luồng.
 • Thống kê công việc xử lý, thống kê các sự kiện để đưa ra đánh giá hiệu quả làm việc, thống kê theo trạng thái xử lý, ngày tiếp nhận, lĩnh vực, nội dung tìm kiếm.
Khả năng mở rộng, kết nối
 • Hệ thống hoạt động ổn định, tin cậy; cơ sở dữ liệu đầy đủ, đồng bộ, chính xác và được cập nhật thường xuyên, kịp thời; các báo cáo, thống kê trích xuất đảm bảo độ chính xác và tin cậy, đảm bảo đúng mẫu theo quy định.
 • Các tính năng trên hệ thống dễ tiếp cận, dễ thao tác đối với tất cả các nhóm đối tượng sử dụng. Giao diện thân thiện, thiết kế logic, nhất quán, tiện lợi trong quá trình khai thác, vận hành.
 • Được thiết kế mềm dẻo phù hợp với hầu hết các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Tuỳ vào quy mô, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp mà hệ thống có thể được cấu hình cho phù hợp.
 • Hỗ trợ tính năng Backup để sao lưu dữ liệu hàng tuần và thuận tiện khôi phục dữ liệu khi cần.
Download tài liệu
Sản phẩm
Datasheet
Tính năng chi tiết
Hướng dẫn sử dụng
Nền tảng BigData (BigData)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Thu thập, chuyển hóa dữ liệu (Data Collection and Transformation)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu (Data Exchange Platform)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Phân tích biểu diễn dữ liệu (Data visualization)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Chăm sóc dữ liệu (SOP)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SmartApp (SmartApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng SuperApp (SuperApp)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Install Messaging (Install Messaging)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Workflow (Workflow)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng An ninh mạng (Digital Cybersecurity)
Nền tảng Bản đồ số (GIS Map)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Báo cáo (eReport)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tra cứu dữ liệu lớn (Big data lookup)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Mạng xã hội (Social Network)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng họp trực tuyến (eMeeting)
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng Tích hợp Camera (VMS)
Liên hệ
Liên hệ
Analytics Platform Using AI
Liên hệ
Liên hệ
Nền tảng IOT (IOT)
Cổng dữ liệu mở (Open Data)
Liên hệ
Liên hệ
Mời liên hệ để nhận báo giá hoặc biết thêm thông tin
Hà Nội - (024) 3763 2552
TP.HCM - (028) 6296 6626
DuAn@bkav.com
Liên hệ trực tuyến
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Nội dung: