Cảm nhận về ngoại hình Bphone B86
04:20:00 | 05-06-2020

Dưới đây là cảm nhận của người dùng Thi Tran về Bphone B86 trên Bphone Fans Club - Trải nghiệm không giới hạn:

 

Link bài gốc: https://www.facebook.com/groups/yeuthichBphone/permalink/1582516368590662/

Xem thêm ý kiến khách hàng khác tại đây.