Bphone ngang ngửa flagship quả không sai !
09:59:00 | 07-08-2019

Dưới đây là chia sẻ của người dùng Kiên Ma trên Bphone Fans Club - Điện thoại CHẤT

Link bài gốc: https://www.facebook.com/groups/yeuthichBphone/permalink/1303490026493299/ 

Xem các ý kiến khách hàng khác tại đây