Bphone có phải hàng Việt Nam hay không ?
04:50:00 | 27-06-2019

Dưới đây là chia sẻ của người dùng Chu Đức Thuận (Bàng Thái Sư) trên Bphone Fans Club - Điện thoại CHẤT:

Link bài gốc: 

https://www.facebook.com/groups/yeuthichBphone/permalink/1272615319580770/

Xem các ý kiến khách hàng khác tại đây