DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
201 68698/CT-TTHT 23/07/2020 Tổng cục Thuế Về việc dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
202 62435/CT-TTHT 07/07/2020 Tổng cục Thuế V/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
203 61915/CT-TTHT 06/07/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
204 61916/CT-TTHT 06/07/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
205 61465/CT-TTHT 03/07/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
206 60771/CT-TTHT 02/07/2020 Tổng cục Thuế V/v xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót
207 56267/CT-TTHT 23/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 56267/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
208 55457/CT-TTHT 22/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 55457/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
209 51233/CT-TTHT 12/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 51233/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
210 50613/CT-TTHT 11/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 50613/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
211 49815/CT-TTHT 10/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 49815/CT-TTHT v/v tiêu thức ngày ký trên hóa đơn điện tử
212 45505/CT-TTHT 03/06/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 45505/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
213 40844/CT-TTHT 25/05/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 40844/CT-TTHT v/v xử lý hóa đơn đã kê khai thuế GTGT
214 39569/CT-TTHT 22/05/2020 Tổng cục Thuế Công văn số 39569/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
215 36240/CT-TTHT 15/05/2020 Tổng cục Thuế V/v Xuất Hóa đơn điện tử kèm bảng kê
216 635/QĐ-TCT 11/05/2020 Tổng cục Thuế Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11/5/2020 của Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
217 33312/CT-TTHT 11/05/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
218 27684/CT-TTHT 27/04/2020 Tổng cục Thuế V/v Kê khai hóa đơn bỏ sót
219 12201/CT-TTHT 18/03/2020 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về Hóa đơn
220 12412/CT-TTHT 18/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn trả lại hàng hóa
221 12046/CT-TTHT 17/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Miễn tiêu thức trên Hóa đơn Điện tử
222 11687/CT-TTHT 16/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Thông tin trên Hóa đơn
223 10222/CT-TTHT 09/03/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
224 9419/CT-TTHT 04/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Lập hóa đơn GTGT
225 868/TCT-CS 02/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
226 8990/CT-TTHT 02/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Vướng mắc về xử phạt hóa đơn
227 9076/CT-TTHT 02/03/2020 Tổng cục Thuế V/v Sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
228 7638/CT-TTHT 24/02/2020 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn Điện tử
229 5812/CT-TTHT 17/02/2020 Tổng cục Thuế V/v Chính sách Thuế GTGT và lập hóa đơn đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học
230 14/VBHN-BTC 11/02/2020 Tổng cục Thuế V/v Thông tư Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về Hóa đơn
231 4848/CT-TTHT 10/02/2020 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại trong khu vực phi thuế quan
232 1957/CT-TTHT 15/01/2020 Tổng cục Thuế V/v chữ ký người mua trên Hóa đơn Điện tử
233 1394/CT-TTHT 13/01/2020 Tổng cục Thuế V/v lập hóa đơn hàng hóa vay mượn
234 998/CT-TTHT 09/01/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn lẻ
235 76/TCT-KK 07/01/2020 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn Doanh nghiệp giải thể
236 425/CT-TTHT 06/01/2020 Tổng cục Thuế V/v Ngày lập và ngày ký Hóa đơn Điện tử
237 1397/CT-TTHT 03/01/2020 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
238 5611/TCT-CS 31/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn Điện tử đối với hệ thống thu phí tự động một dừng
239 97494/CT-TTHT 30/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hoá đơn điện tử
240 97628/CT-TTHT 30/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn GTGT cho hàng khuyến mại
241 97639/CT-TTHT 30/12/2019 Tổng cục Thuế V/v xử lý hoá đơn viết sai địa chỉ
242 96741/CT-TTHT 27/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hoá đơn điện tử
243 96977/CT-TTHT 27/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hoá đơn tự in
244 97175/CT-TTHT 27/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hoá đơn điện tử
245 15630/CT-TTHT 27/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn Điện tử
246 95920/CT-TTHT 24/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn GTGT
247 95628/CT-TTHT 23/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hoá đơn điện tử
248 95770/CT-TTHT 23/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về hóa đơn đối với phiếu quà tặng
249 95771/CT-TTHT 23/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hoá đơn nhiều hơn 1 trang
250 5405/TCT-CS 20/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
251 94734/CT-TTHT 19/12/2019 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn kèm bảng kê
252 94413/CT-TTHT 18/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn về hoá đơn điện tử
253 94416/CT-TTHT 18/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hoá đơn điện tử
254 94221/CT-TTHT 17/12/2019 Tổng cục Thuế V/v tiêu thức ngày, giờ ký trên hóa đơn
255 5253/TCT-CS 16/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
256 5252/TCT-CS 16/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hoá đơn điện tử
257 5202/TCT-CS 12/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hoá đơn
258 92944/CT-TTHT 12/12/2019 Tổng cục Thuế V/v xuất hóa đơn kèm bảng kê
259 92137/CT-TTHT 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn tự in
260 5160/TCT-DNL 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v thực hiện thí điểm hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
261 4642-TCT 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
262 4707-TCT 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
263 4742-TCT 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Xử lý vi phạm chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của cá nhân kinh doanh
264 39242-CCTCG 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Lập Hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào khu phí thuế quan
265 90158-HAN 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Sử dụng Hóa đơn điện tử
266 90282-HAN 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Sử dụng song song Hóa đơn điện tử và Hóa đơn đặt in
267 90806-HAN 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Nội dung trên Hóa đơn điện tử
268 90807-HAN 10/12/2019 Tổng cục Thuế V/v Xử lý Hóa đơn điện tử có sai sót
269 91456/CT-TTHT 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
270 91454/CT-TTHT 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
271 91455/CT-TTHT 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
272 91457/CT-TTHT 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
273 91453/CT-TTHT 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
274 5072/TCT-CS 06/12/2019 Tổng cục Thuế V/v hoá đơn, thuế GTGT, thuế TNDN
275 84137/CT-TTHT 07/11/2019 Tổng cục Thuế V/v đồng tiền trên Hóa đơn
276 84138/CT-TTHT 07/11/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
277 84139/CT-TTHT 07/11/2019 Tổng cục Thuế V/v sử dụng hóa đơn điện tử
278 83616/CT-TTHT 06/11/2019 Tổng cục Thuế Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
279 83764/CT-TTHT 06/11/2019 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn chứng từ
280 83524/CT-TTHT 05/11/2019 Tổng cục Thuế V/v đồng tiền trên Hóa đơn
281 4500/TCT-CS 04/11/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
282 4445/TCT-CS 31/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
283 81989/CT-TTHT 30/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
284 81990/CT-TTHT 30/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
285 81991/CT-TTHT 30/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
286 81596/CT-TTHT 29/10/2019 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn đã lập, đã kê khai
287 12221/CT-TTHT 25/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
288 4178/TCT-CS 15/10/2019 Tổng cục Thuế V/v một số nội dung của thông tư 68/2019/TT-BTC về Hóa đơn điện tử
289 4065/TCT-CS 08/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
290 4080/TCT-CS 08/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn
291 3962/TCT-CS 01/10/2019 Tổng cục Thuế V/v Hóa đơn điện tử
292 68/2019/TT-BTC 30/09/2019 Tổng cục Thuế Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP
293 640/CT-CNTT 06/05/2019 Tổng cục Thuế V/v Đánh giá phối hợp triển khai và giải pháp giám sát về HĐĐT không có mã xác thực CQT với nhà VAN
294 119/2018/NĐ-CP 12/09/2018 Chính phủ Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
295 2870/TCT-DNL 24/07/2018 Tổng cục Thuế V/v: Cấp Hóa đơn bán lẻ
296 1058/TCT-CS 29/03/2018 Tổng cục Thuế V/v xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng
297 2141/QĐ-TCT 12/12/2017 Tổng cục Thuế Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn
298 1773/TCT-DNL 04/05/2017 Tổng cục Thuế V/v hóa đơn điện tử thanh toán bồi thường bảo hiểm
299 37/2017/TT-BTC 27/04/2017 Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
300 819/TCT-DNL 13/03/2017 Tổng cục Thuế V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
STT: 201
Số/Ký hiệu:
68698/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
STT: 202
Số/Ký hiệu:
62435/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi
STT: 203
Số/Ký hiệu:
61915/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
STT: 204
Số/Ký hiệu:
61916/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 205
Số/Ký hiệu:
61465/CT-TTHT
Ngày ban hành:
03/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 206
Số/Ký hiệu:
60771/CT-TTHT
Ngày ban hành:
02/07/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót
STT: 207
Số/Ký hiệu:
56267/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/06/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 56267/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 208
Số/Ký hiệu:
55457/CT-TTHT
Ngày ban hành:
22/06/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 55457/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 209
Số/Ký hiệu:
51233/CT-TTHT
Ngày ban hành:
12/06/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 51233/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 210
Số/Ký hiệu:
50613/CT-TTHT
Ngày ban hành:
11/06/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 50613/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang
STT: 211
Số/Ký hiệu:
49815/CT-TTHT
Ngày ban hành:
10/06/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 49815/CT-TTHT v/v tiêu thức ngày ký trên hóa đơn điện tử
STT: 212
Số/Ký hiệu:
45505/CT-TTHT
Ngày ban hành:
03/06/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 45505/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 213
Số/Ký hiệu:
40844/CT-TTHT
Ngày ban hành:
25/05/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 40844/CT-TTHT v/v xử lý hóa đơn đã kê khai thuế GTGT
STT: 214
Số/Ký hiệu:
39569/CT-TTHT
Ngày ban hành:
22/05/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Công văn số 39569/CT-TTHT v/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 215
Số/Ký hiệu:
36240/CT-TTHT
Ngày ban hành:
15/05/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xuất Hóa đơn điện tử kèm bảng kê
STT: 216
Số/Ký hiệu:
635/QĐ-TCT
Ngày ban hành:
11/05/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Quyết định số 635/QĐ-TCT ngày 11/5/2020 của Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu hoá đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
STT: 217
Số/Ký hiệu:
33312/CT-TTHT
Ngày ban hành:
11/05/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 218
Số/Ký hiệu:
27684/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/04/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Kê khai hóa đơn bỏ sót
STT: 219
Số/Ký hiệu:
12201/CT-TTHT
Ngày ban hành:
18/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về Hóa đơn
STT: 220
Số/Ký hiệu:
12412/CT-TTHT
Ngày ban hành:
18/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn trả lại hàng hóa
STT: 221
Số/Ký hiệu:
12046/CT-TTHT
Ngày ban hành:
17/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Miễn tiêu thức trên Hóa đơn Điện tử
STT: 222
Số/Ký hiệu:
11687/CT-TTHT
Ngày ban hành:
16/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Thông tin trên Hóa đơn
STT: 223
Số/Ký hiệu:
10222/CT-TTHT
Ngày ban hành:
09/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 224
Số/Ký hiệu:
9419/CT-TTHT
Ngày ban hành:
04/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Lập hóa đơn GTGT
STT: 225
Số/Ký hiệu:
868/TCT-CS
Ngày ban hành:
02/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn
STT: 226
Số/Ký hiệu:
8990/CT-TTHT
Ngày ban hành:
02/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Vướng mắc về xử phạt hóa đơn
STT: 227
Số/Ký hiệu:
9076/CT-TTHT
Ngày ban hành:
02/03/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
STT: 228
Số/Ký hiệu:
7638/CT-TTHT
Ngày ban hành:
24/02/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn Điện tử
STT: 229
Số/Ký hiệu:
5812/CT-TTHT
Ngày ban hành:
17/02/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Chính sách Thuế GTGT và lập hóa đơn đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học
STT: 230
Số/Ký hiệu:
14/VBHN-BTC
Ngày ban hành:
11/02/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Thông tư Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về Hóa đơn
STT: 231
Số/Ký hiệu:
4848/CT-TTHT
Ngày ban hành:
10/02/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại trong khu vực phi thuế quan
STT: 232
Số/Ký hiệu:
1957/CT-TTHT
Ngày ban hành:
15/01/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v chữ ký người mua trên Hóa đơn Điện tử
STT: 233
Số/Ký hiệu:
1394/CT-TTHT
Ngày ban hành:
13/01/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v lập hóa đơn hàng hóa vay mượn
STT: 234
Số/Ký hiệu:
998/CT-TTHT
Ngày ban hành:
09/01/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn lẻ
STT: 235
Số/Ký hiệu:
76/TCT-KK
Ngày ban hành:
07/01/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn Doanh nghiệp giải thể
STT: 236
Số/Ký hiệu:
425/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/01/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Ngày lập và ngày ký Hóa đơn Điện tử
STT: 237
Số/Ký hiệu:
1397/CT-TTHT
Ngày ban hành:
03/01/2020
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 238
Số/Ký hiệu:
5611/TCT-CS
Ngày ban hành:
31/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn Điện tử đối với hệ thống thu phí tự động một dừng
STT: 239
Số/Ký hiệu:
97494/CT-TTHT
Ngày ban hành:
30/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hoá đơn điện tử
STT: 240
Số/Ký hiệu:
97628/CT-TTHT
Ngày ban hành:
30/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn GTGT cho hàng khuyến mại
STT: 241
Số/Ký hiệu:
97639/CT-TTHT
Ngày ban hành:
30/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý hoá đơn viết sai địa chỉ
STT: 242
Số/Ký hiệu:
96741/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hoá đơn điện tử
STT: 243
Số/Ký hiệu:
96977/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hoá đơn tự in
STT: 244
Số/Ký hiệu:
97175/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hoá đơn điện tử
STT: 245
Số/Ký hiệu:
15630/CT-TTHT
Ngày ban hành:
27/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn Điện tử
STT: 246
Số/Ký hiệu:
95920/CT-TTHT
Ngày ban hành:
24/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn GTGT
STT: 247
Số/Ký hiệu:
95628/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hoá đơn điện tử
STT: 248
Số/Ký hiệu:
95770/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về hóa đơn đối với phiếu quà tặng
STT: 249
Số/Ký hiệu:
95771/CT-TTHT
Ngày ban hành:
23/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hoá đơn nhiều hơn 1 trang
STT: 250
Số/Ký hiệu:
5405/TCT-CS
Ngày ban hành:
20/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 251
Số/Ký hiệu:
94734/CT-TTHT
Ngày ban hành:
19/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn kèm bảng kê
STT: 252
Số/Ký hiệu:
94413/CT-TTHT
Ngày ban hành:
18/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn về hoá đơn điện tử
STT: 253
Số/Ký hiệu:
94416/CT-TTHT
Ngày ban hành:
18/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hoá đơn điện tử
STT: 254
Số/Ký hiệu:
94221/CT-TTHT
Ngày ban hành:
17/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v tiêu thức ngày, giờ ký trên hóa đơn
STT: 255
Số/Ký hiệu:
5253/TCT-CS
Ngày ban hành:
16/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 256
Số/Ký hiệu:
5252/TCT-CS
Ngày ban hành:
16/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hoá đơn điện tử
STT: 257
Số/Ký hiệu:
5202/TCT-CS
Ngày ban hành:
12/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hoá đơn
STT: 258
Số/Ký hiệu:
92944/CT-TTHT
Ngày ban hành:
12/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xuất hóa đơn kèm bảng kê
STT: 259
Số/Ký hiệu:
92137/CT-TTHT
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn tự in
STT: 260
Số/Ký hiệu:
5160/TCT-DNL
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v thực hiện thí điểm hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
STT: 261
Số/Ký hiệu:
4642-TCT
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn điện tử
STT: 262
Số/Ký hiệu:
4707-TCT
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn điện tử
STT: 263
Số/Ký hiệu:
4742-TCT
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xử lý vi phạm chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của cá nhân kinh doanh
STT: 264
Số/Ký hiệu:
39242-CCTCG
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Lập Hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào khu phí thuế quan
STT: 265
Số/Ký hiệu:
90158-HAN
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Sử dụng Hóa đơn điện tử
STT: 266
Số/Ký hiệu:
90282-HAN
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Sử dụng song song Hóa đơn điện tử và Hóa đơn đặt in
STT: 267
Số/Ký hiệu:
90806-HAN
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Nội dung trên Hóa đơn điện tử
STT: 268
Số/Ký hiệu:
90807-HAN
Ngày ban hành:
10/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Xử lý Hóa đơn điện tử có sai sót
STT: 269
Số/Ký hiệu:
91456/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 270
Số/Ký hiệu:
91454/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 271
Số/Ký hiệu:
91455/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 272
Số/Ký hiệu:
91457/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 273
Số/Ký hiệu:
91453/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 274
Số/Ký hiệu:
5072/TCT-CS
Ngày ban hành:
06/12/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hoá đơn, thuế GTGT, thuế TNDN
STT: 275
Số/Ký hiệu:
84137/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/11/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v đồng tiền trên Hóa đơn
STT: 276
Số/Ký hiệu:
84138/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/11/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 277
Số/Ký hiệu:
84139/CT-TTHT
Ngày ban hành:
07/11/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v sử dụng hóa đơn điện tử
STT: 278
Số/Ký hiệu:
83616/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/11/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử
STT: 279
Số/Ký hiệu:
83764/CT-TTHT
Ngày ban hành:
06/11/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn chứng từ
STT: 280
Số/Ký hiệu:
83524/CT-TTHT
Ngày ban hành:
05/11/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v đồng tiền trên Hóa đơn
STT: 281
Số/Ký hiệu:
4500/TCT-CS
Ngày ban hành:
04/11/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn
STT: 282
Số/Ký hiệu:
4445/TCT-CS
Ngày ban hành:
31/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn
STT: 283
Số/Ký hiệu:
81989/CT-TTHT
Ngày ban hành:
30/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn điện tử
STT: 284
Số/Ký hiệu:
81990/CT-TTHT
Ngày ban hành:
30/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn điện tử
STT: 285
Số/Ký hiệu:
81991/CT-TTHT
Ngày ban hành:
30/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn điện tử
STT: 286
Số/Ký hiệu:
81596/CT-TTHT
Ngày ban hành:
29/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn đã lập, đã kê khai
STT: 287
Số/Ký hiệu:
12221/CT-TTHT
Ngày ban hành:
25/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn điện tử
STT: 288
Số/Ký hiệu:
4178/TCT-CS
Ngày ban hành:
15/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v một số nội dung của thông tư 68/2019/TT-BTC về Hóa đơn điện tử
STT: 289
Số/Ký hiệu:
4065/TCT-CS
Ngày ban hành:
08/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn
STT: 290
Số/Ký hiệu:
4080/TCT-CS
Ngày ban hành:
08/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn
STT: 291
Số/Ký hiệu:
3962/TCT-CS
Ngày ban hành:
01/10/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Hóa đơn điện tử
STT: 292
Số/Ký hiệu:
68/2019/TT-BTC
Ngày ban hành:
30/09/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP
STT: 293
Số/Ký hiệu:
640/CT-CNTT
Ngày ban hành:
06/05/2019
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v Đánh giá phối hợp triển khai và giải pháp giám sát về HĐĐT không có mã xác thực CQT với nhà VAN
STT: 294
Số/Ký hiệu:
119/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành:
12/09/2018
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tên văn bản:
Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
STT: 295
Số/Ký hiệu:
2870/TCT-DNL
Ngày ban hành:
24/07/2018
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v: Cấp Hóa đơn bán lẻ
STT: 296
Số/Ký hiệu:
1058/TCT-CS
Ngày ban hành:
29/03/2018
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng
STT: 297
Số/Ký hiệu:
2141/QĐ-TCT
Ngày ban hành:
12/12/2017
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác phân tích thông tin đánh giá người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong việc tạo, in, phát hành và sử dụng hóa đơn
STT: 298
Số/Ký hiệu:
1773/TCT-DNL
Ngày ban hành:
04/05/2017
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hóa đơn điện tử thanh toán bồi thường bảo hiểm
STT: 299
Số/Ký hiệu:
37/2017/TT-BTC
Ngày ban hành:
27/04/2017
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tên văn bản:
V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
STT: 300
Số/Ký hiệu:
819/TCT-DNL
Ngày ban hành:
13/03/2017
Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Tên văn bản:
V/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử