Thơ CHẤT: Điện thoại bảo mật hàng đầu Việt Nam
04:03:00 | 15-03-2019

Dưới đây là thơ của người dùng Lê Thị Thanh Hòa đăng tải trên Bphone Fans Club - Điện thoại CHẤT:

Điện thì dùng ở mọi nhà

Thoại là nghe gọi còn là ngoại giao

Bảo nhau dùng thử xem sao

Mật mã chống trộm mó vào khác ngay

Hàng Việt chính hãng là đây

Đầu tiên thử máy lung lay tâm hồn

Việt dùng hàng Việt Bphone 

Nam nữ cảm nhận phát ngôn chất lừ.

Link gốc: https://www.facebook.com/groups/yeuthichBphone/permalink/1198534226988880/

Xem thêm ý kiến khác tại đây