Check-in cùng Bphone
01:31:00 | 10-04-2019

Dưới đây là chia sẻ của người dùng Hùng Rô trên Bphone Fans Club - Điện thoại CHẤT

Link gốc: https://www.facebook.com/groups/yeuthichBphone/permalink/1214624495379853/

Xem thêm ý kiến khách hàng khác tại đây