Ý kiến khách hàng
Một số chia sẻ của người dùng sau khi trải nghiệm tai nghe AirB.
Bkav luôn như thế, luôn chọn con đường khó nhất để đi, luôn chọn phương án khó nhất để thực hiện.
Nổ hay không nổ không còn là điều bận tâm đối với những người đã từng gặp gỡ hay được tiếp xúc với Nguyễn Tử Quảng, bởi họ hiểu rằng những gì anh...
Người dùng Anh Van chia sẻ cảm nghĩ về Bphone, Bkav trên Bphone Fans Club - Trải nghiệm không giới hạn
Chia sẻ của người dùng Bruce Kim trên Bphone Fans Club - Trải nghiệm không giới hạn
Các tin bài khác