Hướng dẫn - eHoaDon

Bài LD5: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Tài khoản

Bấm vào để phóng to

Lưu ý: Bài hướng dẫn gồm tất cả 8 bước, Bạn có thể thực hiện xong trong vòng từ 3 đến 5 phút.

Để thực hiện phát hành Hóa đơn Điện tử trên hệ thống Hóa đơn Điện tử Bkav eHoadon, Bạn cần phải Đăng ký thông tin cho Tài khoản của đơn vị mình.

Lưu ý: Việc đăng ký này chỉ cần thực hiện một lần duy nhất.

Để Đăng ký thông tin tài khoản trên hệ thống Bkav eHoadon, Bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

ớc 1: Cắm USB Token Chữ ký số (CKS) BkavCA vào máy tính đã được cài BkavCA Token Manager (BTM).

Lưu ý: Bạn thực hiện kiểm tra việc máy tính đã cài phần mềm BTM và USB Token CKS BkavCA đã được cắm vào máy tại Điều kiện 1 trong bài Hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Truy cập và đăng nhập vào địa chỉ https://van.ehoadon.vn.

Ghi chú: Nếu cần xem thêm về 2 cách đăng nhập trên Bkav eHoadon, Bạn bấm vào đây.

Bước 3: Tại tab Tài Khoản (1) chọn Thông tin tài khoản (2), sau đó bấm Thêm mới (3).

Bước 4: Hệ thống hiển thị giao diện Thêm mới CKS, chọn Tên chủ thể chứng thư số có thời hạn xa nhất của đơn vị (4), sau đó bấm Ghi lại (5) để quay về giao diện Thông tin tài khoản.

Bước 5: Tại giao diện Thông tin tài khoản, bấm Chỉnh sửa (6) để cập nhật Thông tin đơn vị.

Bước 6: Nhập đầy đủ các thông tin của đơn vị sau đó bấm Lưu lại và đăng ký (7).

Bước 7: Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin tài khoản thành công”.

Bước 8: Tương tự với phần Thông tin đơn vị, Bạn nhập đầy đủ các thông tin người liên hệ và bấm Lưu lại và Đăng ký.

Như vậy là Bạn đã hoàn thành việc Đăng ký thông tin tài khoản trên hệ thống Bkav eHoadon.

Bạn có thể xem tiếp các bài Hướng dẫn sau